feed-image  Benzi RSS

Maxima săptămînii

 „ Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decît cel care îl caută”                             N. Iorga

 

   După lucrările de toaletare a copacilor mari, în zilele de 12 și 13 decembrie a.c., am organizat lucrările de ridicare a grămezilor cu crengi. În această ordine de idei menționăm că am reușit să evacuăm crengile de pe adresele ce urmează: str. O. Goga, str. Aleco Russo, 7/2, str. A. Doga, 32/1, str. G. Coșbuc, 22.

   Lucrul dus până la capăt echivalează cu spiritul gospodăresc. Optăm pentru un sector îngrijit!