1 Septembrie - un nou început

1 Septembrie - un nou început
1 Septembrie - un nou început
Cu prilejul începerii anului şcolar 2022/2023, îmi revine onoarea de a transmite, elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice din sectorul Rîşcani al municipiului Chişinău, cele mai sincere urări de bine, putere de muncă, sănătate şi împliniri frumoase în plan educaţional.
Cu respect,
Pretorul sectorului Rîşcani,
Dl Vlad MELNIC
Ion Ceban, Pretura Sectorului Rîșcani, Vlad Melnic, Олег Суслов, Mihail Furculiță