16 iulie – Te salut, Chișinău! Un amplu program în cea de-a treia zi a festivalului.

16 iulie – Te salut, Chișinău! Un amplu program în cea de-a treia zi a festivalului.
16 iulie – Te salut, Chișinău!
Un amplu program în cea de-a treia zi a festivalului.
Ne bucură că sunt foarte mulți vizitatori la toate evenimentele organizate.
➢ Ora 11:00
Prezentarea volumului: „Chișinăul de altădată (1436-1812)”,
autori acad. Andrei Eșanu și dr. Valentina Eșanu
- Sala cu coloane a Bibliotecii Municipale “B.P. Hasdeu”
➢ Ora 11:00
Târgul meșterilor populari tradiționali
- Parcul Catedralei
➢ Ora 11:00
Târgul meșterilor populari artizani
- Strada Pietonală ,,Eugen Doga”
➢ Ora 17:00
Spectacol pentru copii cu genericul: „Povestea lui Linte”,
Prezintă: Teatrul Epic de Etnografie și Folclor „Ion Creangă”
- Parcul „Alunelul”, Str. Calea Ieșilor
➢ Ora 18:00
Expoziție de fotografii ,,Chișinăul de altădată” din colecția Muzeului de Istorie a orașului Chișinău
Expoziție cu vânzare ,,Art Sale Chișinău” a lucrărilor tinerilor creatori din Chișinău
Ateliere de pictură tematică ,,Arhitectura Chișinăului”
- Scuarul Arcului de Triumf
➢ Ora 19:00
Program de muzică pop și muzică din creația artiștilor Ion și Doina Aldea-Teodorovici: „Aldea-Teodorovici Orchestra”,
cond. artistic Cristofor Aldea-Teodorovici Mark Stam și formația DJ
- Strada Pietonală ,,Eugen Doga”
➢ Ora 19:00
Program de muzică ușoară Formația tinerilor muzicieni sub patronajul interpretului Vali Boghean
- Scuarul Arcului de Triumf
➢ Ora 20:00
Program de muzică academică și pop simfonică.
Protagoniști: Trupa „BRIO SONORES”, Natalia Tanasiiciuc - soprană, Aliona Triboi, Orchestra municipală de Cameră ,,Camerata CHIȘINĂU”, Dirijor, Mihai AMIHALACHIOAIE, Maestru în Artă
- Scuarul Arcului de Triumf
➢ Ora 22:00
Seri de CRONOGRAF „O țară mică cu o inimă mare”,
regie Lucia Lupu „Litanii în piatră”, regie Violeta Gorgos
- Str. Pietonală ,,Eugen Doga”
➢ Ora 21:00
Seri de CRONOGRAF „Irina Rimes: Pe drumul meu”, o producție HBO România
- Scuarul Arcului de Triumf.
***
«Приветствую тебя, Кишинёв!» 16 июля
Полная программа третьего дня фестиваля.
Мы рады, что все мероприятия посещает большое количество людей.
➢ 11:00
Презентация книги «Кишинёв прошлых лет (1436-1812)»
авторов акад. Андрей Ешану и доктор Валентина Ешану
- Колонный зал муниципальной библиотеки «Б.П. Хышдеу»
➢ 11:00
Ярмарка традиционных народных мастеров
- Сквер у Кафедрального собора
➢ 11:00
Ярмарка народных мастеров
- Пешеходная улица «Еуджен Дога»
➢ 17:00
Спектакль для детей под названием: «История Линте»,
Представляет: Эпический театр этнографии и фольклора «Ион Крянгэ».
- парк «Алунелул», ул. Каля Ешилор
➢ 18:00
Фотовыставка «Старый Кишинев» из коллекции Музея истории Кишинева
Выставка-продажа Art Sale Chișinău работ молодых творцов из Кишинева Мастер-классы по тематической живописи «Архитектура Кишинева»
- Сквер у Триумфальной арки
➢ 19:00
Эстрадно-музыкальная программа на основе творчества Иона и Дойны Алдя-Теодорович:
Aldea-Teodorovici Orchestra, художественный дирижер Кристофор Алдя-Теодорович Mark Stam и группа DJ
- Пешеходная улица «Еуджен Дога»
➢ 19:00
Легкая музыкальная программа Группа молодых музыкантов под патронажем исполнителя Вали Богян
- Сквер у Триумфальной арки \
➢ 20:00
Академическая музыка и симфоническая эстрадная программа.
Группа BRIO SONORES, Наталья Танасичук - сопрано, Алена Трибой, Муниципальный камерный оркестр Camerata CHIȘINĂU, дирижер Михай АМИХАЛАКИОАЕ
- Сквер у Триумфальной арки
➢ 21:00
Вечера CRONOGRAF «Ирина Римес: В пути»,
производство HBO в Румынии.
- Сквер у Триумфальной арки ]
➢ 22:00
Вечера CRONOGRAF «Маленькая страна с большим сердцем»,
режиссер Лучия Лупу «Литания в камне», режиссер Виолета Горгос
- Пешеходная улица «Еуджен Дога».
Ion Ceban , Vlad Melnic , Pretura Sectorului Râșcani , Олег Суслов , @Mihai Furculiță