Actualizare, lista unităților de comerț Entitatea publică...

Pretura Sectorului RâșcaniActualizare, lista unităților de comerț Entitatea publică anunță despre publicarea listei unităților de comerț din raza sectorului Râșcani, actualizată în conformitate cu prevederile deciziei Consiliului municipal...

Actualizare, lista unităților de comerț Entitatea publică...

Actualizare, lista unităților de comerț
Entitatea publică anunță despre publicarea listei unităților de comerț din raza sectorului Rîșcani, actualizată în conformitate cu prevederile deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 2/17 din 06.02.2020 ”Despre completarea deciziei CMC nr. 10/2 din 09.10.2017 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău”. Informația specificată la pct. 8.6 (lista, pe fiecare tip de date) din decizia enunțată poate fi accesată pe pagina web a preturii: www.rascani.md

Descarcă Lista unităților de comerț