Agenții economici și gestionarii de imobile sunt chemați să-și curețe zăpada de pe teritoriile aferente instituțiilor în...

Agenții economici și gestionarii de imobile sunt chemați să-și curețe zăpada de pe teritoriile aferente instituțiilor în care activează. În conformitate cu prevederile „Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău”, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău, nr. 12/3 din 23.07.2020, solicităm, în termini restrânși, întreprinderea măsurilor privind îndepărtarea zăpezii/gheții de pe trotuarele, scările din fața unităților de com...erț/bunurilor imobile ne locative și locative gestionate, cu menținerea permanentă a teritoriului acestora într-o stare sanitară satisfăcătoare. În caz de nerespectare a legislației în vigoare, va fi întocmit proces-verbal cu privire la contravenția prevăzută de art. 154, 181 al codului Contravențional al Republicii Moldova, care prevede că încălcarea regulilor de asigurare, în modul stabilit de autoritatea administrației publice locale, a curățeniei în localitățile urbane și rurale se sancționează: - cu amendă de la 18 la 36 de unități contravenționale, aplicată persoanei fizice, - cu amendă de la 60 la 180 de unități contravenționale, aplicată persoanei juridice. Ion Ceban, Vlad Melnic, Pretura Sectorului Râșcani, Олег Суслов, Сергей Дойна

Agenții economici și gestionarii de imobile sunt chemați să-și curețe zăpada de pe teritoriile aferente instituțiilor în...
Agenții economici și gestionarii de imobile sunt chemați să-și curețe zăpada de pe teritoriile aferente instituțiilor în care activează. În conformitate cu prevederile „Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău”, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău, nr. 12/3 din 23.07.2020, solicităm, în termini restrânși, întreprinderea măsurilor privind îndepărtarea zăpezii/gheții de pe trotuarele, scările din fața unităților de com...erț/bunurilor imobile ne locative și locative gestionate, cu menținerea permanentă a teritoriului acestora într-o stare sanitară satisfăcătoare. În caz de nerespectare a legislației în vigoare, va fi întocmit proces-verbal cu privire la contravenția prevăzută de art. 154, 181 al codului Contravențional al Republicii Moldova, care prevede că încălcarea regulilor de asigurare, în modul stabilit de autoritatea administrației publice locale, a curățeniei în localitățile urbane și rurale se sancționează: - cu amendă de la 18 la 36 de unități contravenționale, aplicată persoanei fizice, - cu amendă de la 60 la 180 de unități contravenționale, aplicată persoanei juridice. Ion Ceban, Vlad Melnic, Pretura Sectorului Râșcani, Олег Суслов, Сергей Дойна