ANUNȚ! CONCURS

ANUNȚ! CONCURS

Pretura sectorului Rîșcani

anunță despre prelungirea termenului/limită de depunere a dosarelor pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist superior în Secția asistență juridică (1funcție), specialist superior (agenți constatatori) în Secția agenți constatatori (2 funcții) și specialist principal în Secția urbanism și arhitectură (1funcție), în conformitate cu prevederile pct.461 lit.(a) și pct.462 din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs ( anexa nr.1), aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune personal/prin poștă/prin e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice, începând din data de 01.10.2021 și până în data de 21.10.2021, ora 17.00, inclusiv.

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției (str. Kiev, 3, bir. nr. 25, Serviciul resurse umane) sau la nr.de tel. (022) 444309, zilnic, între orele 8.00 – 17.00, pauză:12.00 - 13.00.


Comisia de concurs