Anunț cu privire la desfășurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcției publice vacante

Anunț cu privire la desfășurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcției publice vacante

În baza dosarelor candidaţilor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009,  Comisia de concurs a Preturii sectorului Rîșcani anunţă desfăşurarea probei scrise din cadrul concursului organizat în data de 19.04.2023, ora 10.00 (cu durata de 1oră astronomică) în incinta Preturii sectorului Rîșcani mun.Chişinău, str.Kiev, 3, bir.nr.3. 

 Lista candidaţilor admişi la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în Secția social - economică.  

1. GARABADJI PETRU - Dosar nr.1;

 Comisia de concurs