Anunț cu privire la desfășurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcției publice vacante

Anunț cu privire la desfășurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcției publice vacante

Pretura sectorului Rîșcani

Comisia de concurs


anunță despre selectarea Dosarelor de concurs în cadrul desfășurării competiției acestora, admiterea la proba scrisă și desfăşurarea probei scrise din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția administrație publică locală. 

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în Secția administrație publică locală

1. Dosar de concurs nr.1 -  dl Vasile RUSU; 
2. Dosar de concurs nr.2 - dna Svetlana PERCEAMLÎ;
3. Dosar de concurs nr. 3 - dna Natalia PARTOLEA;
4. Dosar de concurs nr.4 - dl Dorin BALICA.

Proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția administrație publică locală va avea loc în data de 21.06.2023, ora 10.00, sala nr.3, etajul I, str. Kiev nr.3;

Comisia de concurs