ANUNȚ privind organizarea discuțiilor publice asupra proiectului „Strategia de dezvoltare a comerțului interior al municipiului Chișinău „COMERȚ – 2030” și a Planului de acțiuni de implementare.

ANUNȚ privind organizarea discuțiilor publice asupra proiectului „Strategia de dezvoltare a comerțului interior al municipiului Chișinău „COMERȚ – 2030” și a Planului de acțiuni de implementare.


ANUNȚ privind organizarea discuțiilor publice asupra proiectului „Strategia de dezvoltare a comerțului interior al municipiului Chișinău „COMERȚ – 2030” și a Planului de acțiuni de implementare.

    Primăria Municipiului Chișinău organizează discuții publice asupra proiectului „Strategia de dezvoltare a comerțului interior al municipiului Chișinău „COMERȚ – 2030” și a Planului de acțiuni de implementare. Consultările cu cetățenii, ONG-urile și cu mediul de afaceri sunt prevăzute pentru zilele de 29-30 noiembrie și, respectiv – 5, 7 și 8 decembrie 2023, în incinta preturilor de sector.  
   Astfel, Direcția generala economie, comerț și turism invită mediul de afaceri, reprezentanții asociațiilor profesionale, societate civilă și alte părți interesate la discuții publice privind Proiectul Strategiei de dezvoltare a comerțului interior al mun. Chișinău „Comerț – 2030”.
Scopul  Strategiei este de a stabili direcțiile prioritare în dezvoltarea comerțului cu mărfuri și servicii care vor contribui la îmbunătățirea infrastructurii comerciale în municipiu, modernizarea formelor de distribuție/comercializare a produselor/serviciilor plasate pe piață, satisfacerea necesităților consumatorilor și implementarea celor mai bune practici internaționale.
Strategia descrie situația actuală în domeniu, viziunea, principiile, obiectivele strategice și acțiunile necesare pentru modernizarea și dezvoltarea continuă a cadrului instituțional și a regulilor de comerț interior în municipiul Chișinău.
Documentul va contribui la dezvoltarea municipiului Chișinău și a capitalei, care oferă un climat de afaceri atractiv și favorabil dezvoltării comerțului interior, gestionat de administrația transparentă, ce răspunde eficient nevoilor consumatorilor și mediului de afaceri, în conformitate cu standardele și practicile internaționale.

În cadrul ședinței vor fi prezentate:


• Rezultatele sondajului în rândul comercianților și consumătorilor,
• Obiectivele strategice și operaționale
• Planul de acțiuni de implementare a Strategiei Comerț 2030. 

Discuțiile publice se vor desfășura în sala de ședințe a Preturii sectorului Rîșcani, str. Kiev, 3, la data de 08.12.2023, ora: 14:00.

Pentru mai multe detalii la subiectul de referință găsiți atașat „Strategia de dezvoltare a comerțului interior al mun. Chișinău „Comerț-2030” și „Planul de acțiuni pentru implementarea strategiei ”Comerț 2030”. 

Fișiere