Apelul Preturii sectorului Rîșcani în adresa gestionarilor fondului locativ, agenților economici, organizațiilor și inst...

Apelul Preturii sectorului Rîșcani în adresa gestionarilor fondului locativ, agenților economici, organizațiilor și instituțiilor din sectorul Rîșcani În conformitate cu prevederile pct. 91.1.1. din Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 12/3 din 23 iulie 2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei din orașul Chișinău” „persoanele juridice rezidente, instituțiile publice: au obligația să mențină și să asigure curățenia ...(măturatul, spălatul, cositul ierbii, greblarea frunzelor uscate) a incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil, respectiv limita proprietății și domeniul public, precum și zona de trotuar și spațiul verde, inclusiv alveolele până la partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul imobilului”. Reieșind din cele sus-menționate, Pretura sectorului Rîșcani solicită menținerea și asigurarea curățeniei, cosirea ierbii și eradicarea ambroziei din teritoriului administrat de Dumneavoastră! Ca urmare a ploilor, cosirea ierbii și combaterea prevenirii răspândirii buruienii ambrozia de pe teritoriul adiacent al agenților economici, organizațiilor, instituțiilor, blocurilor gestionate (sau terenurile aflate în gestiune) de Dumneavoastră a devenit PRIORITARĂ! Rugăm în acest sens să întreprindeți măsurile ce se impun! De asemenea Vă informăm, că în cazul nerespectării prevederilor Deciziei sus-menționate, riscați să fiți sancționați în conformitate cu prevederile art. 181 din Codului contravențional al Republicii Moldova. Extras din Codul Contravențional: Articolul 181. Încălcarea regulilor de asigurare a curățeniei în localitățile urbane și rurale Încălcarea regulilor de asigurare, în modul stabilit de autoritatea administrației publice locale, a curățeniei în localitățile urbane și rurale se sancționează cu amendă de la 24 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 100 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. Ion Ceban, Vlad Melnic, Pretura Sectorului Râșcani, Олег Суслов, Mihai Furculiță

Apelul Preturii sectorului Rîșcani în adresa gestionarilor fondului locativ, agenților economici, organizațiilor și inst...
Apelul Preturii sectorului Rîșcani în adresa gestionarilor fondului locativ, agenților economici, organizațiilor și instituțiilor din sectorul Rîșcani În conformitate cu prevederile pct. 91.1.1. din Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 12/3 din 23 iulie 2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei din orașul Chișinău” „persoanele juridice rezidente, instituțiile publice: au obligația să mențină și să asigure curățenia ...(măturatul, spălatul, cositul ierbii, greblarea frunzelor uscate) a incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil, respectiv limita proprietății și domeniul public, precum și zona de trotuar și spațiul verde, inclusiv alveolele până la partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul imobilului”. Reieșind din cele sus-menționate, Pretura sectorului Rîșcani solicită menținerea și asigurarea curățeniei, cosirea ierbii și eradicarea ambroziei din teritoriului administrat de Dumneavoastră! Ca urmare a ploilor, cosirea ierbii și combaterea prevenirii răspândirii buruienii ambrozia de pe teritoriul adiacent al agenților economici, organizațiilor, instituțiilor, blocurilor gestionate (sau terenurile aflate în gestiune) de Dumneavoastră a devenit PRIORITARĂ! Rugăm în acest sens să întreprindeți măsurile ce se impun! De asemenea Vă informăm, că în cazul nerespectării prevederilor Deciziei sus-menționate, riscați să fiți sancționați în conformitate cu prevederile art. 181 din Codului contravențional al Republicii Moldova. Extras din Codul Contravențional: Articolul 181. Încălcarea regulilor de asigurare a curățeniei în localitățile urbane și rurale Încălcarea regulilor de asigurare, în modul stabilit de autoritatea administrației publice locale, a curățeniei în localitățile urbane și rurale se sancționează cu amendă de la 24 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 100 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. Ion Ceban, Vlad Melnic, Pretura Sectorului Râșcani, Олег Суслов, Mihai Furculiță