Astăzi, 30.08.2022, Platforma Națională a Tinerilor pentru Participare Activă în parteneriat cu Pretura Sectorului Rîșca...

Astăzi, 30.08.2022, Platforma Națională a Tinerilor pentru Participare Activă în parteneriat cu Pretura Sectorului Rîșca...
Astăzi, 30.08.2022, Platforma Națională a Tinerilor pentru Participare Activă în parteneriat cu Pretura Sectorului Rîșcani a organizat o masă rotundă pe subiectul "Participarea Tinerilor. Eficiență sau Tokenism".
În cadrul evenimentului reprezentanții din structurile de reprezentare a elevilor și tinerilor prezenți s-au împărtășit cu bunele practici și experiențele ce le-au avut în procesele de advocacy și participare, dar au punctat și un set de impedimente cu care s-au cio...cnit în activitatea lor:
- Mecanismele de participare sunt puțin eficiente
- Propunerile Consiliilor de Elevi nu sunt luate în considerare de administrația instituțiilor
- Lipsa resurselor financiare și materiale pentru funcționarea Consiliilor de Elevi
- Mimarea proceselor democratice din partea APL
- Utilizarea Consiliilor de Elevi și a elevilor ca forță de muncă nerecompensată de către administrația școlară (elevii participă la acțiuni de reparație, elevii fac documente și procese verbale în locul profesorilor)
- Membrii Consiliilor de Elevi nu sunt informați despre drepturile și mecanismele ce le-ar putea aplica în procesul de participare
- Membrii Consiliilor de Elevi nu sunt abilitați pentru a deține setul de competențe necesar unei participări calitative în procesele decizionale
- Reticența cadrelor didactice față de Consiliile de Elevi
- Cadrul legal și mecanismele în vigoare sunt depășite de realitate (se referă atât la Consiliile de Elevi și structurile de autoguvernare studențești unde atât ord nr 331 din 30.04.2014 ce prevede modul de constituire și funcționare a CE, cât ord 969 din 10.09.2014 cu privire la Regulamentul cadru de organizare și funcționare a structurilor de autoguvernanță studențești, ord. T303 din31.10.2016 regulamentul cadru de organizare și funcționare a Consiliilor Locale de Tineret), primele două fiind prea vagi și necesitând o reglementare mai concretă a modului de funcționare, iar ultimul fiind depășit de modul practic de funcționare a CLT
- Implicarea directă a profesorilor în procesele electorale( fie prin promovare pentru anumiți candidați, indicarea pe cine anume să se voteze,numirea directă a membrilor Consiliului Elevilor de către profesori, iar în una din instituții profesorii votează împreună cu elevii candidații)
- Discriminarea elevilor ( În una din instituțiile capitalei recent profesorii au decis că doar elevii cu note mai mari de 8 ar avea dreptul de a candida pentru poziția de consilier pentru mandatul 2022, după revoltarea elevilor ar fi renunțat la cenzul de note, dar au permis candidarea la poziție doar acu permisiunea profesorilor (fiecare candidat trebuind să cumuleze mai multe semnături din partea profesorilor că ei ar fi de acord ca el să candideze) Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport din municipiul Chişinău cum vouă așa o practică ?
- Tinerii se tem de consecințele participării, că ar putea fi ulterior supuși bullyingului de către profesori sau colegi, că ar putea fi neîndreptățiți la note sau exmatriculați
- Tinerii au nevoie de un mecanism de protecție în cadrul participării
- Intervenții exagerate a administrației școlare în activitatea Consiliilor de Elevi
- Lipsa spațiilor pentru Consiiile de elevi sau Consiliile de tineret
- Nu în toate instituțiile există reprezentanți ai Consiliilor de Elevi în Consiliul de Administrație a instituției
- Consilierii nu cunosc cine e reprezentantul lor în CA(respectiv el nu a fost delegat de Consiliul de Elevi în Consiliul de Administrare)
- Reprezentatul CE în CA nu informează ulterior CE despre deciziile luate de Consiliul de Administrare
- Reprezentantul Consiliului Elevilor în Consiliul de Administrare e doar de formă, nu are dreptul de a se expune acolo, sau ceea ce spune nu e luat deloc în considerare
PNTP: "Chiar dacă structuri de reprezentare avem de mult timp, de cele mai deseori nu putem vorbi de o participare în procesele decizionale calitativă, tinerii nefiind implicați sau fiind implicați doar formal. Asta ar necesita mai multă atenție și suport atât din partea autorităților responsabile, cât și din partea sectorului asociativ.
Vrem să mulțumim Pretura Sectorului Rîșcani pentru deschidere față de inițiativă și găzduirea evenimentului. Rețeaua Națională a Consiliilor Elevilor , reprezentații din Consiliul Municipal al Elevilor din Chișinău , Consilii de elevi și de tineret pentru că ați dat curs invitației.
Situația actuală de pe domeniu necesită intervenții urgente. Sperăm spre deschiderea actorilor de pe domeniu spre a identifica împreună prin dialog cum putem contribui la redresarea acesteia.
" Ion Ceban , Pretura Sectorului Rîșcani , Vlad Melnic , Олег Суслов , @Mihai Furculiță, Platforma Națională a Tinerilor pentru Participare Activă