Astăzi, 5 iunie 2022, pe strada Pietonală ,,Eugen Doga” va avea loc expoziția absolvenților Școlii de Arte Plastice “Ale...

Astăzi, 5 iunie 2022, pe strada Pietonală ,,Eugen Doga” va avea loc expoziția absolvenților Școlii de Arte Plastice “Alexei Șciusev”. Vor participa 113 absolvenți cu 226 lucrări. Profesorii de specialitate au ghidat formarea elevilor timp de 4 ani și vor fi alături de ei la vernisajul expoziției. Printre ei se numără membri titulari a Uniunii Artiștilor plastici: Șibaeva Nina, Roșca-Ceban Daniela, Fiodorova Tatiana, Tabac Vlad, specialiști de înaltă calificare și vocație pedagogică, Vîhocenco Natalia, Vîhocenco Nadejda, Lebedeva Tatiana, Bahcevan Victor, Bobeică Lucia, Odabaș Svetlana și tineri specialiști Iorga Dan. Absolvenții vor expune lucrări la disciplinele de specialitate: Pictura, Desen, Compoziția realistă, Compoziția modernistă, Compoziția decorativă, Designul grafic și Sculptura. Școala de Arte Plastice „Alexei Șciusev” din municipiul Chișinău este o instituție de învățământ extrașcolar, care oferă tinerelor talente o educație artistică de bază. Anual instituția este absolvită de mai bine de 100 elevi. *** Сегодня, 5 июня 2022, на пешеходной улице «Еуджен Дога» состоится выставка выпускников художественной школы им. А. Щусева. В ней примут участие 113 выпускников с 226 работами. Профильные преподаватели руководили обучением ребят в течение 4 лет и будут с ними на открытии выставки. Среди них - действительные члены Союза художников: Шибаева Нина, Рошка-Чебан Даниэла, Федорова Татьяна, Табак Влад, высококвалифицированные специалисты с педагогическим призванием, Выхоченко Наталья, Выхоченко Надежда, Лебедева Татьяна, Бахчеван Виктор, Бобейка Лучия, Одабаш Светлана и молодой специалист Йорга Дан. Выпускники представят работы по профильным дисциплинам: живопись, рисунок, реалистическая композиция, модернистская композиция, декоративная композиция, графический дизайн и скульптура. Художественная школа им. А. Щусева в Кишиневе является внешкольным учебным заведением, предлагающим юным талантам базовое художественное образование. Учебное заведение ежегодно выпускает более 100 учеников. Ion Ceban , Vlad Melnic , Pretura Sectorului Râșcani , Олег Суслов , Sergiu Anisei

Astăzi, 5 iunie 2022, pe strada Pietonală ,,Eugen Doga” va avea loc expoziția absolvenților Școlii de Arte Plastice “Ale...
Astăzi, 5 iunie 2022, pe strada Pietonală ,,Eugen Doga” va avea loc expoziția absolvenților Școlii de Arte Plastice “Alexei Șciusev”. Vor participa 113 absolvenți cu 226 lucrări. Profesorii de specialitate au ghidat formarea elevilor timp de 4 ani și vor fi alături de ei la vernisajul expoziției. Printre ei se numără membri titulari a Uniunii Artiștilor plastici: Șibaeva Nina, Roșca-Ceban Daniela, Fiodorova Tatiana, Tabac Vlad, specialiști de înaltă calificare și vocație pedagogică, Vîhocenco Natalia, Vîhocenco Nadejda, Lebedeva Tatiana, Bahcevan Victor, Bobeică Lucia, Odabaș Svetlana și tineri specialiști Iorga Dan. Absolvenții vor expune lucrări la disciplinele de specialitate: Pictura, Desen, Compoziția realistă, Compoziția modernistă, Compoziția decorativă, Designul grafic și Sculptura. Școala de Arte Plastice „Alexei Șciusev” din municipiul Chișinău este o instituție de învățământ extrașcolar, care oferă tinerelor talente o educație artistică de bază. Anual instituția este absolvită de mai bine de 100 elevi. *** Сегодня, 5 июня 2022, на пешеходной улице «Еуджен Дога» состоится выставка выпускников художественной школы им. А. Щусева. В ней примут участие 113 выпускников с 226 работами. Профильные преподаватели руководили обучением ребят в течение 4 лет и будут с ними на открытии выставки. Среди них - действительные члены Союза художников: Шибаева Нина, Рошка-Чебан Даниэла, Федорова Татьяна, Табак Влад, высококвалифицированные специалисты с педагогическим призванием, Выхоченко Наталья, Выхоченко Надежда, Лебедева Татьяна, Бахчеван Виктор, Бобейка Лучия, Одабаш Светлана и молодой специалист Йорга Дан. Выпускники представят работы по профильным дисциплинам: живопись, рисунок, реалистическая композиция, модернистская композиция, декоративная композиция, графический дизайн и скульптура. Художественная школа им. А. Щусева в Кишиневе является внешкольным учебным заведением, предлагающим юным талантам базовое художественное образование. Учебное заведение ежегодно выпускает более 100 учеников. Ion Ceban , Vlad Melnic , Pretura Sectorului Râșcani , Олег Суслов , Sergiu Anisei