Astăzi se împlinesc 78 de ani de la fondarea Întreprinderii Municipale Regia „Autosalubritate”. Cu această ocazie am ofe...

Astăzi se împlinesc 78 de ani de la fondarea Întreprinderii Municipale Regia „Autosalubritate”. Cu această ocazie am oferit diplome pentru 41 de angajați, care ...au activat în cadrul întreprinderii 20, 25, 30, 35, 40 de ani, pentru merite deosebite în activitate și profesionalism, dar şi specialiștilor care și-au adus aportul considerabil întru dezvoltarea întreprinderii și zeci de ani au depus efort pentru prosperitatea și bunăstarea acesteia. Anume acestor oameni le datorăm faptul că avem un oraş curat. Le mulţumesc pentru munca grea pe care o fac zilnic, pentru a asigura curățenia în oraș şi a crea un oraş confortabil pentru locuitori. Vom continua să investim în gestionarea deșeurilor din capitală, astfel încât să avem o întreprindere modernă și prosperă. 1 miliard de lei este suma alocată din bugetul municipal pentru gestionarea managementul deșeurilor din capitală și implementarea proiectelor la toate etapele. Și am declarat că sunt împotriva intenției lansate de guvernarea PAS privind construcția unei gunoiești în raza orașului. Deocamdată proiectul a fost scos de pe ordinea de zi a Parlamentului, dar nu și anulat. ⁃ Autosalubritate și compania ABS Recycling au semnat recent un contract pentru sortarea deșeurilor din capitală. ⁃ Am modernizat Poligonul de deşeuri de la Ţînţăreni. ⁃ A fost construită Stația de tratare a levigatului. ⁃ Am investit în infrastructura satului Ţînţăreni, condiţie obligatorie a contractului. ⁃ Am procurat 3000 de containere pentru depozitarea deşeurilor. ⁃ În primul trimestru al acestui an, urmează să ajungă cele 6 autogunoiere (MAN) cu încărcare laterală. ⁃ În trimestrul II vor ajunge 8 cap tractoarele pentru transportarea deșeurilor. ⁃ La mijlocul lunii februarie va fi semnat și contractul de achiziționare a 30 de autogunoiere moderne. ⁃ Tot în februarie, Î.M. Regia „Autosalubritate” urmează să lanseze și achiziția pentru construcția Stației de Transfer a deșeurilor cu o linie de sortare. ❗️Chișinăul va deveni primul oraș din Moldova care a început reciclarea la o masă foarte mare de deșeuri, fiind un exemplu pentru întreaga țara și chiar regiune. Pentru această muncă enormă mulțumesc colegilor pentru implicare. *** Сегодня исполняется 78 лет со дня основания муниципального предприятия Autosalubritate. По этому случаю я вручил дипломы 41 сотруднику компании. Дипломами были награждены люди, проработавшие на предприятии 20, 25, 30, 35, 40 лет, за выдающиеся заслуги и профессионализм, а также специалисты, которые на протяжении десятилетий работали для процветания компании и внесли значительный вклад в её развитие. Именно благодаря этим людям у нас чистый город. Я благодарю их за тяжёлую работу, которую они выполняют ежедневно, чтобы поддерживать город в чистоте и создавать комфортные условия для его жителей. Мы продолжим инвестировать в сферу управления отходами в столице, чтобы у нас было современное предприятие. 1 миллиард леев - сумма, выделенная из муниципального бюджета на управление отходами в столице и реализацию проектов на всех этапах. Я заявил, что выступаю против намерения центральных властей в лице ПДС обустроить мусорную свалку рядом с городом. На данный момент проект исключен из повестки дня парламента, но не отменён. ⁃ Autosalubritate и ABS Recycling недавно подписали контракт на переработку отходов в столице. ⁃ Мы модернизировали полигон для утилизации отходов в Цынцэренах. ⁃ Построена станция очистки левигата. ⁃ Мы инвестировали в инфраструктуру села Цынцэрены, что является условием контракта. ⁃ С помощью гранта ЕБРР и ЕИБ закуплено 3000 контейнеров для сбора отходов. ⁃ В первом квартале текущего года прибудут 6 мусоровозов (MAN) с боковой загрузкой. ⁃ Во втором квартале текущего года поступят 8 тягачей для вывоза мусора. ⁃ В середине февраля будет заключен договор на закупку 30 современных мусоровозов. ⁃ Также в феврале MП Управление Autosalubritate собирается начать процедуру закупки для строительства мусороперегрузочной станции с сортировочной линией. ❗️Кишинёв станет первым городом в Молдове, который начал перерабатывать очень большое количество отходов, тем самым показав пример для всей страны и даже региона. Благодарю коллег за проделанную работу.

Astăzi se împlinesc 78 de ani de la fondarea Întreprinderii Municipale Regia „Autosalubritate”. Cu această ocazie am ofe...
Astăzi se împlinesc 78 de ani de la fondarea Întreprinderii Municipale Regia „Autosalubritate”. Cu această ocazie am oferit diplome pentru 41 de angajați, care ...au activat în cadrul întreprinderii 20, 25, 30, 35, 40 de ani, pentru merite deosebite în activitate și profesionalism, dar şi specialiștilor care și-au adus aportul considerabil întru dezvoltarea întreprinderii și zeci de ani au depus efort pentru prosperitatea și bunăstarea acesteia. Anume acestor oameni le datorăm faptul că avem un oraş curat. Le mulţumesc pentru munca grea pe care o fac zilnic, pentru a asigura curățenia în oraș şi a crea un oraş confortabil pentru locuitori. Vom continua să investim în gestionarea deșeurilor din capitală, astfel încât să avem o întreprindere modernă și prosperă. 1 miliard de lei este suma alocată din bugetul municipal pentru gestionarea managementul deșeurilor din capitală și implementarea proiectelor la toate etapele. Și am declarat că sunt împotriva intenției lansate de guvernarea PAS privind construcția unei gunoiești în raza orașului. Deocamdată proiectul a fost scos de pe ordinea de zi a Parlamentului, dar nu și anulat. ⁃ Autosalubritate și compania ABS Recycling au semnat recent un contract pentru sortarea deșeurilor din capitală. ⁃ Am modernizat Poligonul de deşeuri de la Ţînţăreni. ⁃ A fost construită Stația de tratare a levigatului. ⁃ Am investit în infrastructura satului Ţînţăreni, condiţie obligatorie a contractului. ⁃ Am procurat 3000 de containere pentru depozitarea deşeurilor. ⁃ În primul trimestru al acestui an, urmează să ajungă cele 6 autogunoiere (MAN) cu încărcare laterală. ⁃ În trimestrul II vor ajunge 8 cap tractoarele pentru transportarea deșeurilor. ⁃ La mijlocul lunii februarie va fi semnat și contractul de achiziționare a 30 de autogunoiere moderne. ⁃ Tot în februarie, Î.M. Regia „Autosalubritate” urmează să lanseze și achiziția pentru construcția Stației de Transfer a deșeurilor cu o linie de sortare. ❗️Chișinăul va deveni primul oraș din Moldova care a început reciclarea la o masă foarte mare de deșeuri, fiind un exemplu pentru întreaga țara și chiar regiune. Pentru această muncă enormă mulțumesc colegilor pentru implicare. *** Сегодня исполняется 78 лет со дня основания муниципального предприятия Autosalubritate. По этому случаю я вручил дипломы 41 сотруднику компании. Дипломами были награждены люди, проработавшие на предприятии 20, 25, 30, 35, 40 лет, за выдающиеся заслуги и профессионализм, а также специалисты, которые на протяжении десятилетий работали для процветания компании и внесли значительный вклад в её развитие. Именно благодаря этим людям у нас чистый город. Я благодарю их за тяжёлую работу, которую они выполняют ежедневно, чтобы поддерживать город в чистоте и создавать комфортные условия для его жителей. Мы продолжим инвестировать в сферу управления отходами в столице, чтобы у нас было современное предприятие. 1 миллиард леев - сумма, выделенная из муниципального бюджета на управление отходами в столице и реализацию проектов на всех этапах. Я заявил, что выступаю против намерения центральных властей в лице ПДС обустроить мусорную свалку рядом с городом. На данный момент проект исключен из повестки дня парламента, но не отменён. ⁃ Autosalubritate и ABS Recycling недавно подписали контракт на переработку отходов в столице. ⁃ Мы модернизировали полигон для утилизации отходов в Цынцэренах. ⁃ Построена станция очистки левигата. ⁃ Мы инвестировали в инфраструктуру села Цынцэрены, что является условием контракта. ⁃ С помощью гранта ЕБРР и ЕИБ закуплено 3000 контейнеров для сбора отходов. ⁃ В первом квартале текущего года прибудут 6 мусоровозов (MAN) с боковой загрузкой. ⁃ Во втором квартале текущего года поступят 8 тягачей для вывоза мусора. ⁃ В середине февраля будет заключен договор на закупку 30 современных мусоровозов. ⁃ Также в феврале MП Управление Autosalubritate собирается начать процедуру закупки для строительства мусороперегрузочной станции с сортировочной линией. ❗️Кишинёв станет первым городом в Молдове, который начал перерабатывать очень большое количество отходов, тем самым показав пример для всей страны и даже региона. Благодарю коллег за проделанную работу.