Comisiile de specialitate din cadrul Preturii sectorului Râşcani, municipiul Chişinău

Comisiile de specialitate din cadrul Preturii sectorului Râşcani, municipiul Chişinău

Comisiile de specialitate din cadrul Preturii sectorului Râşcani, municipiul Chişinău

Nr.de ord

 

Denumirea comisiei

Preşedintele comisiei

Secretarul comisiei

Numărul membrilor comisiei

Temeiul de constituire

 a comisiei

Periodicitatea

1.

Comisia pentru situaţii excepţionale

Vlad Melnic, pretor

Mihail Furculiță,

secretar interimar al Preturii

16

Dispoziţia pretorului sectorului Râşcani nr. 84 din 20.02.2020

La necesitate

2.

Comisia administrativă

 

 

Vicepretorul de ramură

Rodica Corețchi, specialist principal

8

Dispoziţia pretorului sectorului Râşcani nr. 60

din 19.08.2016

Săptămînal, marţi, ora 14.00, bir. 3

3.

Comisia pentru examinarea cererilor potențialilor beneficiari de compensare a cheltuielilor pentru serviciile comunale și resursele energetice persoanelor defavorizate din sectorul Rîșcani

 

Vicepretorul de ramură

Maria Dorojneac, specialist principal

4

Dispoziţia pretorului sectorului Rîşcani nr. 8

din 28.01.2021

La necesitate

4.

Consiliul pentru protecția drepturilor copilului

Serghei Doina, vicepretor

Stăfani Railean, specialist principal în protecția copilului aflat în conflict cu legea

9

Dispoziţia pretorului sectorului Râşcani nr. 184 din 25.05.2020

La necesitate

5.

Echipa multidisciplinară teritorială (sectorul Rîșcani) din cadrul Sistemului național de referire

Natalia Dubița, șef DAS sectorul Rîșcani (coordonatorul echipei)

Viorica Florea,

șef Serviciul asistență socială comunitară

8

Dispoziţia pretorului sectorului Rîşcani nr. 17 din 10.02.2021

La necesitate

6.

Comisia pentru examinarea vizuală a stării tehnice a clădirilor de menire socială și a blocurilor de locuit cu multe nivele din sectorul Râșcani

Vlad Melnic, pretor

 

7

Dispoziția pretorului sectorului Râșcani nr.99 din 30.08.2019

La necesitate

7.

Comisia de expertizare

Oleg Suslov, vicepretor

 

5

Dispoziția pretorului nr. 179 din 20.05.2020

La necesitate

8.

Comisia sanitară

Oleg Suslov, vicepretor

 

6

Dispoziția pretorului nr. 199 din 10.06.2020

La necesitate

9.

Comisia de Sănătate Publică

Serghei Doina,

vicepretor

Alexandra Brigalda, șef serviciu

9

Dispoziția pretorului nr. 200 din 10.06.2020

La necesitate

10.

Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice

Mihail Furculiță, secretar interimar al preturii

Anastasia Istrati, specialist principal, Serviciul resurse umane

5

Dispoziția pretorului

nr. 209 din 13.07.2020

La necesitate

11.

Comisia de stabilire a vechimii în muncă a angajaților din cadrul Preturii sectorului Râșcani

Vlad Melnic, pretor

Mihail Furculiță, secretar interimar al preturii

11

Dispoziția pretorului

nr. 149 din 18.12.2018

La necesitate

12.

Comisia de disciplină

Oleg Suslov, vicepretor

Mihail Furculiță, secretar interimar al preturii

5

Dispoziția pretorului

nr. 118 din 13.03.2020

La necesitate

13.

Comisia de profil privind acordarea / neacordarea compensației bănești pentru închirierea spațiului locativ

Vicepretorul de ramură

Anastasia Istrati, specialist principal, Serviciul resurse umane

5

Dispoziția pretorului

nr. 5 din 05.02.2019

La necesitate

14.

Grupul de lucru pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări al Preturii sectorului Râșcani

Vlad Melnic, pretor

Silvia Gnaciuc, specialist principal, Secția socila-economică

7

Dispoziția pretorului

nr. 160 din 06.12.2019

La necesitate

15.

Grupul de lucru pentru determinarea gradului de inutilizabilitate a mijloacelor fixe

Vlad Melnic, pretor

 

6

Dispoziția pretorului

nr. 215 din 27.07.2020

La necesitate

16.

Grupul de lucru pentru organizarea, menținerea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (CIM)

Vlad Melnic, pretor

 

11

Dispoziția pretorului

nr. 191  din 09.06.2020

La necesitate