Compensarea cheltuielilor la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice

Compensarea cheltuielilor la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice

Secţia/biroul

Secţia locativ - comunală, bir.9

Adresa/telefonul 
str. Kiev , 3 tel. 022-44-02-53

Responsabil 
Maria DOROJNEAC, specialist principal

Termenul executării 
Conform Deciziei CMC nr. 22/1 din 22 decembrie 2020

Tariful serviciului prestat 
gratuit

Documente necesare pentru compensarea cheltuielilor la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele naturale: 

  1. Cererea - tip privind compensarea cheltuielilor pentru sezonul rece. 
  2. Actele de identitate a persoanelor înregistrate în locuință: buletin de identitate, adeverința de naștere a persoanelor minore (în copie).
  3. Certificatul despre starea civilă (după caz) eliberat de către Oficiul Stării Civile (în copie).
  4. Actul care confirmă dreptul de proprietate sau de locațiune/sublocațiune asupra imobilului (în copie).
  5. Certificatul privind persoanele înregistrate în locuință, eliberat de către Agenția Servicii Publice și extrasul din fișa de evidență a locuinței.
  6. Certificatul de șomer pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii, eliberat de către Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.
  7. Facturile despre plata la serviciile comunale și resursele energetice pentru ultima lună până la depunerea cererii (în copie).
  8. Avizul de ședere (tradus) pentru ultimele 12 luni precedente, de la data depunerii cererii, pentru persoanele înscrise în locuință aflate peste hotare, eliberat de organele abilitate competente.
  9. Declarația membrilor familiei privind acordul la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Actele se prezintă în original și copie.

Ziua şi orele de audienţă: Luni - vineri  13.00 - 16.00.

Descarcă Cererea - tip

Descarcă Declarația 

Descarcă Anexa nr. 5    

Descarcă Declarația membrilor familiei