Compensațiile pentru sezonul rece 2020-2021 Pretura sectorului...

Pretura Sectorului RâșcaniCompensațiile pentru sezonul rece 2020-2021 Pretura sectorului Rîșcani anunță inițierea procedurii de colectare a actelor pentru ajutorul social de 40% din facturi, la achitarea serviciilor comunale şi consumului de...

Compensațiile pentru sezonul rece 2020-2021 Pretura sectorului...

 

Pretura sectorului Rîșcani anunță inițierea procedurii de colectare a actelor pentru compensarea cheltuielilor la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resuirsele energetice. 

Cine sunt beneficiarii?

De compensaţii la plata căldurii pot beneficia familiile ale căror venituri, pentru 12 luni anterioare depunerii cererii, sunt mai mici de 3.000 de lei pe lună pentru fiecare persoană. Familiile tinere pot beneficia de aceste compensații, dacă au venituri sub 5.000 de lei pe lună pentru fiecare persoană.

Atenție!

Familiile, care au beneficiat de compensație pentru sezonul rece 2019-2020, vor fi incluse în listă automat, fără depunerea dosarului.

Persoanele care au în proprietate două sau mai multe locuințe pe teritoriul municipiului Chișinău nu pot beneficia de compensații.

Perioada depunerii cererilor

Cererile de compensare a cheltuielilor la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice pentru sezonul rece 2020-2021 pot fi depuse de la 11 ianuarie 2021 până la încheierea sezonului de termoficare.

Unde se depun cererile

Pentru a beneficia de ajutor social la achitarea serviciilor comunale, consumului de gaze naturale, lemne şi cărbune, solicitanții trebuie să depună cereri la Pretura sectorului Rîșcani.

Unde se pot găsi modele de cereri tip

Cererile tip pot fi găsite la ÎMGFL-urile nr. 17 – nr. 23, Pretura de sector și adminnistratorii blocurilor locative.

--------------------------------------------------------------------------

Претура сектора Рышкань объявляет о начале процедуры сбора документов для социальной помощи  по оплате коммунальных услуг, потребления природного газа, дров и угля.

Кто может стать получателем компенсации?

Компенсацию на отопление могут получить семьи, чей доход за предыдущие 12 месяцев до подачи заявления, составляет менее 3000 леев в месяц на каждого члена семьи. Молодые семьи также могут воспользоваться данной компенсацией, если их доход менее 5000 леев в месяц на каждого члена семьи.

Внимание!

Семьи, получившие компенсацию на коммунальные услуги в период отопительного сезона 2019-2020 г.г., будут включены в список автоматически, без подачи заявлений.

Лица, владеющие двумя или более жилыми помещениями на территории муниципия Кишинэу не могут претендовать на получение данной компенсации.

Срок подачи заявлений

Заявления для получения компенсации на оплату коммунальных услуг и энергоресурсов на период отопительного сезона 2020-2021 г.г. могут быть поданы с 11 января 2021 года до конца отопительного сезона.

Куда подавать заявления?

Для получения социальной помощи по оплате коммунальных услуг, потребления природного газа, дров и угля, следует обратиться с заявлением в Претуру сектора Рышкань.

Где можно найти образец заявления?

Образец заявления может предоставить Муниципальное предприятие по обслуживанию жилого фонда № 17 - № 23, Претура сектора Рышкань, а также у администраторов жилых домов.

Descarcă cererea - tip

Descarcă declaratia

Descarcă anexa nr. 5

Descarcă anexa nr. 6