Competiții sportive

Competiții sportive
În sectorul Rîșcani, în incinta Manejului de Atletica Ușoara (sala de Box) din str. A. Doga, 26, au avut loc competiții sportive la box dedicate Anului Lucrătorului Medical în municipiul Chișinău.
La competiții au participat 54 de tineri din or. Căinari, or. Cricova, Liceul Republican cu profil Sportiv și Clubul sportiv ,,Cosmos” din sector.
Sportivii au fost menționați cu diplome și medalii de gradul respectiv.
Succese mari sportivilor! Felicităm și antrenorii, care educă și dezvoltă performanța sportivă a juniorilor!
Ion Ceban, Vlad Melnic, Pretura Sectorului Rîșcani, Олег Суслов, @Mihai Furculiță