Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Pretura sectorului Rîscani

anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, după cum urmează:

- specialist superior în Secția agenți constatatori (funcție publică temporar vacantă);

- specialist principal în Secția asistență juridică (funcție publică temporar vacantă); 

- specialist principal în Secția social-economică.


Dosarele de înscriere la concurs se pot depune personal/prin poștă/prin e-mail, în termen de cel puțin 20 de zile din data publicării anunțului pe portalul ,,cariere gov.md” și vor conține următoarele acte:
- formularul de participare, specificat în anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 ,,Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 4 iunie 2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
- certificate/adeverințe semnate de conducători și contabili-șefi ai instituției, organizației sau întreprinderii în care a activat solicitantul, autentificată prin stampilă, în care trebuie să se facă referință la documentul (ordin, dispoziție, etc.,), care confirmă vechimea în muncă a acestuia;
- cazierul judiciar sau declarația pe proprie răspundere;
- acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită vor fi afișate la sediul instituției, pe site - ul www.rascani.md, la sediul entității publice (într-un loc vizibil) și pe portalul ,,cariere.gov.md”. 
Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției (str.Kiev, 3, bir. nr. 25) sau la nr.de tel. (022) 444309, zilnic, între orele 8.00 - 17.00, pauză:12.00 - 13.00.
Data și ora desfășurării probei scrise și a interviului vor fi anunțate ulterior.
     

Comisia de concurs              

Fișiere