Conform Dispoziției Pretorului sectorului Rîșcani, Vlad Melnic, a fost demontată și evacuată ghereta amplasată ilegal pe...

Conform Dispoziției Pretorului sectorului Rîșcani, Vlad Melnic, a fost demontată și evacuată ghereta amplasată ilegal pe terenul ce aparține domeniului public municipal din bd. Moscovei, 5/2. Totodată, s-au efectuat lucrări de evacuarea pietrelor și resturilor de la fundații din beton din str. D Rîșcanu, 11 și demontarea pilonului din str. Calea Orheiului, 108. Lucrări de demontare și evacuare au fost efectuate de către ÎMPSL Rîșcani. Ion Ceban, Vlad Melnic, Pretura Sectorului Râșcani, Олег Суслов, @Mihai Furculiță, Dorin Ciurea

Conform Dispoziției Pretorului sectorului Rîșcani, Vlad Melnic, a fost demontată și evacuată ghereta amplasată ilegal pe...
Conform Dispoziției Pretorului sectorului Rîșcani, Vlad Melnic, a fost demontată și evacuată ghereta amplasată ilegal pe terenul ce aparține domeniului public municipal din bd. Moscovei, 5/2. Totodată, s-au efectuat lucrări de evacuarea pietrelor și resturilor de la fundații din beton din str. D Rîșcanu, 11 și demontarea pilonului din str. Calea Orheiului, 108. Lucrări de demontare și evacuare au fost efectuate de către ÎMPSL Rîșcani. Ion Ceban, Vlad Melnic, Pretura Sectorului Râșcani, Олег Суслов, @Mihai Furculiță, Dorin Ciurea