Conform Dispoziției Pretorului sectorului Rîșcani, Vlad Melnic, ”Cu privire la evacuarea forțată a unității de comerț am...

Conform Dispoziției Pretorului sectorului Rîșcani, Vlad Melnic, ”Cu privire la evacuarea forțată a unității de comerț ambulant” din mun. Chișinău, str. N. Dimo, 12 au fost executate lucrări de demontare și evacuare a unității de comerț ambulant (gheretă), amplasate ilegal pe terenul ce aparține domeniului public municipal. Totodată, instalații de limitare a accesului la parcările publice din curțile blocurilor locative montate ilegal au fost demolate și evacuate de pe tere...nul proprietate publică, din bd. Moscova, 20. Blocajele din curțile blocurilor locative, instalații din parcările publice, barierele și limitatoarele de acces montate ilegal, îngrădesc libera circulație și pun în pericol siguranța traficului rutier și toate vor fi demontate și evacuate. Ion Ceban, Vlad Melnic, Pretura Sectorului Râșcani, Олег Суслов, @Mihai Furculiță

Conform Dispoziției Pretorului sectorului Rîșcani, Vlad Melnic, ”Cu privire la evacuarea forțată a unității de comerț am...
Conform Dispoziției Pretorului sectorului Rîșcani, Vlad Melnic, ”Cu privire la evacuarea forțată a unității de comerț ambulant” din mun. Chișinău, str. N. Dimo, 12 au fost executate lucrări de demontare și evacuare a unității de comerț ambulant (gheretă), amplasate ilegal pe terenul ce aparține domeniului public municipal. Totodată, instalații de limitare a accesului la parcările publice din curțile blocurilor locative montate ilegal au fost demolate și evacuate de pe tere...nul proprietate publică, din bd. Moscova, 20. Blocajele din curțile blocurilor locative, instalații din parcările publice, barierele și limitatoarele de acces montate ilegal, îngrădesc libera circulație și pun în pericol siguranța traficului rutier și toate vor fi demontate și evacuate. Ion Ceban, Vlad Melnic, Pretura Sectorului Râșcani, Олег Суслов, @Mihai Furculiță