Demonarea panourilor și dispozitivelor publicitare Astăzi,...

Pretura Sectorului RâșcaniDemonarea panourilor și dispozitivelor publicitare Astăzi, 15.07.2020, ÎMPSL Râșcani a început lucrările de demontare și evacuare a panourilor, dispozitivelor publicitare neautorizate, amplasate în perimetrul str....

Demonarea panourilor și dispozitivelor publicitare Astăzi,...
Pretura Sectorului Râșcani

Demonarea panourilor și dispozitivelor publicitare
Astăzi, 15.07.2020, ÎMPSL Râșcani a început lucrările de demontare și evacuare a panourilor, dispozitivelor publicitare neautorizate, amplasate în perimetrul str. Albișoara, str. A. Pușkin, bd. Renașterii Naționale, în conformitate cu prevederile dispoziției pretorului nr. 208 din 13 iulie 2020. În lista panourilor, dispozitivelor publicitare cu termenii de valabilitate a autorizațiilor de construire și amplasare a publicită...ții exterioare expirați (anexa nr. 1 la dispoziție) sunt incluse 31 de unități, din care panouri de dimensiuni mari (până la 40 m.p.) și LightBox-uri. În conformitate cu Rezoluțiile nr. 02-111/3214 din 04.06.2020, nr. 06-111/3729 din 08.07.2020 este stopată prelungirea termenilor de valabilitate a autorizațiilor pentru panourile și dispozitivele publicitare de pe adresele indicate.
Precizăm: în adresa proprietarilor au fost înaintate prescripții pentru demontare benevolă (cu aducerea la cunoștință prin scrisori recomandate, plasare pe pagina web a preturii, fixare pe dispozitive), iar dispoziția nr. 208 din 13 iulie 2020 a fost publicată în Registrul de Stat al Actelor Locale.

See MoreImage may contain: outdoorImage may contain: outdoorImage may contain: sky, cloud, tree and outdoorImage may contain: one or more people, sky, cloud and outdoor+2