Ei sunt inima comunității noastre! Dragi tineri, felicitări cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului! Continuăm să susți...

Ei sunt inima comunității noastre! Dragi tineri, felicitări cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului! Continuăm să susținem tinerii capitalei cu tot suportul ne...cesar ca împreună să dezvoltăm comunitatea în care trăim. Am reușit pe parcursul anului 2021: ✅ Să oferim suport financiar pentru 12 organizații non-guvernamentale de tineret și grupuri de inițiativă prin intermediul Programului municipal de granturi mici. ✅ Să susținem tinerii în dezvoltarea lor personală prin oferirea serviciilor de calitate la Centrul Municipal de Tineret Chișinău, instituție prestatoare de servicii prietenoase tinerilor din Chișinău, pe parcursul anului 2021 având peste 5000 de beneficiari. ✅ A fost elaborată Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret din municipiul Chișinău 2021-2026. ✅ Am fost alături de tinerii care sau implicat activ în procesul de luare a deciziilor la nivel municipal, în cadrul Forumului Municipal al Tinerilor din Chișinău, acolo unde am dezbătut provocările cu care se confruntă. ✅ Am reușit să pregătim un dosar bun pentru concursul european ,,Capitala Europeană a Tineretului 2024” care ne-a adus în finală alături de alte 3 orașe europene. Vom continua să investim în tinerii noștri, iar pentru anul viitor ne-am propus să lansăm un program municipal de start-up, crearea spațiilor noi pentru organizații de tineret și grupuri de inițiativă, mărirea bugetului pe componenta de tineret și crearea a noi programe care să vină ca suport tinerilor din diferite categorii sociale. *** Они - сердце нашего общества. Дорогие молодые люди, поздравляю вас с Национальным днём молодёжи! Мы продолжаем оказывать молодёжи необходимую поддержку, чтобы вместе мы могли развивать наше общество. В 2021 году мы осуществили: ✅Предоставили финансовую поддержку 12 молодёжным неправительственным организациям и инициативным группам в рамках Муниципальной программы малых грантов. ✅ Поддерживаем молодых людей в их личностном развитии, предлагая качественные услуги в Муниципальном молодёжном центре Кишинёва с более чем 5000 бенефициаров в 2021 году. ✅ Была разработана Стратегия развития молодёжного сектора в муниципии Кишинёв на 2021-2026 гг. ✅ Мы были рядом с молодыми людьми, активно участвующими в процессе принятия решений на муниципальном уровне, на Муниципальном молодёжном форуме Кишинёва, где обсуждали проблемы, с которыми они сталкиваются. ✅ Нам удалось подготовить хорошее досье для участия в европейском конкурсе "Молодёжная столица Европы 2024", благодаря чему мы прошли в финал вместе с 3 другими европейскими городами. Мы продолжим инвестировать в нашу молодёжь, и на следующий год мы предложили запустить муниципальную программу стартапа, создать новые помещения для молодёжных организаций и инициативных групп, увеличить бюджет на молодёжную составляющую и создать новые программы для поддержки молодых людей из разных социальных категорий.

Ei sunt inima comunității noastre! Dragi tineri, felicitări cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului!  Continuăm să susți...
Ei sunt inima comunității noastre! Dragi tineri, felicitări cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului! Continuăm să susținem tinerii capitalei cu tot suportul ne...cesar ca împreună să dezvoltăm comunitatea în care trăim. Am reușit pe parcursul anului 2021: ✅ Să oferim suport financiar pentru 12 organizații non-guvernamentale de tineret și grupuri de inițiativă prin intermediul Programului municipal de granturi mici. ✅ Să susținem tinerii în dezvoltarea lor personală prin oferirea serviciilor de calitate la Centrul Municipal de Tineret Chișinău, instituție prestatoare de servicii prietenoase tinerilor din Chișinău, pe parcursul anului 2021 având peste 5000 de beneficiari. ✅ A fost elaborată Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret din municipiul Chișinău 2021-2026. ✅ Am fost alături de tinerii care sau implicat activ în procesul de luare a deciziilor la nivel municipal, în cadrul Forumului Municipal al Tinerilor din Chișinău, acolo unde am dezbătut provocările cu care se confruntă. ✅ Am reușit să pregătim un dosar bun pentru concursul european ,,Capitala Europeană a Tineretului 2024” care ne-a adus în finală alături de alte 3 orașe europene. Vom continua să investim în tinerii noștri, iar pentru anul viitor ne-am propus să lansăm un program municipal de start-up, crearea spațiilor noi pentru organizații de tineret și grupuri de inițiativă, mărirea bugetului pe componenta de tineret și crearea a noi programe care să vină ca suport tinerilor din diferite categorii sociale. *** Они - сердце нашего общества. Дорогие молодые люди, поздравляю вас с Национальным днём молодёжи! Мы продолжаем оказывать молодёжи необходимую поддержку, чтобы вместе мы могли развивать наше общество. В 2021 году мы осуществили: ✅Предоставили финансовую поддержку 12 молодёжным неправительственным организациям и инициативным группам в рамках Муниципальной программы малых грантов. ✅ Поддерживаем молодых людей в их личностном развитии, предлагая качественные услуги в Муниципальном молодёжном центре Кишинёва с более чем 5000 бенефициаров в 2021 году. ✅ Была разработана Стратегия развития молодёжного сектора в муниципии Кишинёв на 2021-2026 гг. ✅ Мы были рядом с молодыми людьми, активно участвующими в процессе принятия решений на муниципальном уровне, на Муниципальном молодёжном форуме Кишинёва, где обсуждали проблемы, с которыми они сталкиваются. ✅ Нам удалось подготовить хорошее досье для участия в европейском конкурсе "Молодёжная столица Европы 2024", благодаря чему мы прошли в финал вместе с 3 другими европейскими городами. Мы продолжим инвестировать в нашу молодёжь, и на следующий год мы предложили запустить муниципальную программу стартапа, создать новые помещения для молодёжных организаций и инициативных групп, увеличить бюджет на молодёжную составляющую и создать новые программы для поддержки молодых людей из разных социальных категорий.