Eliberarea certificatului despre componenţa familiei (pentru sectorul particular / case particulare)

Eliberarea certificatului despre componenţa familiei (pentru sectorul particular / case particulare)

Secţia/biroul

Secţia administraţie publică locală, bir. 24

Adresa/telefonul 
str. Kiev , 3 tel. 494007

Responsabil 

Termenul executării 
5 zile

Tariful serviciului prestat 
gratuit

La cerere se anexează următoarele acte: 
1. Copia buletinului de identitate a solicitantului.
2. Datele cu privire la soț/soție (copia buletinului de identitate, certificatul de căsătorie/divorț/deces).
3. Copia actelor de identitate a tuturor membrilor familiei (buletin de identitate / certificat de naștere pentru copiii minori).

Actele se prezintă în original și copie.

 Ziua şi orele de audienţă: Luni  - vineri  09.00 - 12.00 

                                                          13.00 – 16.00

 

 

Fișiere