Eliberarea schemei de amplasare a unității de comerț

Eliberarea schemei de amplasare a unității de comerț

Eliberarea schemei de amplasare a unității de comerț

Secţia/biroul

Secţia urbanism și arhitectură, bir. 4; 6 

Adresa/telefonul 
str. Kiev , 3 tel. 022-44-21-32

Responsabil 
Șef Secție / specialist superior

Termenul executării 
Conform legislației

Tariful serviciului prestat 
gratuit

Documente necesare pentru eliberarea schemei de amplasare (după caz): 

  1. Copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat (pentru persoana juridică) sau buletinul de identitate (pentru persoana fizică).
  2. Actul care confirmă împuternicirile reprezentantului - în cazul în care cererea este depusă prin intermediul unui reprezentant.
  3. Fotografia și schița de proiect avizată cu soluția cromatică și parametrii unității comerciale.
  4. Certificatul eliberat de către autoritatea localității unde persoana deține teren pentru cultivarea produselor agricole (pentru persoane fizice - producători a producției autohtone de legume, fructe și flori)
  5. Copia certificatului de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, inclusiv pentru utilajul comercial specializat (cvas, lapte, etc.).
  6. Copia autorizației sanitar-veterinare de funcționare, după caz, a unității comerciale unde agentul economic își desfășoară activitatea de bază (în cazul comercializării produselor alimentare).
  7. Avizul Inspectoratului principal de Stat pentru supravegherea tehnică a obiectelor industriale periculoase, după caz;
  8. Copia înștiințării de recepționare a notificării privind inițierea activității de comerț.
  9. Copia contractului pentru prestări servicii de salubrizare.

Actele se prezintă în original și copie.

 Ziua şi orele de audienţă: Luni  13.00 - 17.00 

Descarcă cererea


  1.