ÎM ,,Lumteh” a executat lucrări de modernizare a iluminatului stradal în toate sectoarele municipiului Chișinău. Pe une...

ÎM ,,Lumteh” a executat lucrări de modernizare a iluminatului stradal în toate sectoarele municipiului Chișinău. Pe unele străzi sunt schimbate corpurile de il...uminat de tip LED, iar pe alte străzi precum și în curți de bloc este instalat iluminatul. 1) Rîșcani - au fost finalizate lucrările pe bd. Renașterii, iar săptămâna curentă urmează iluminarea părții pietonale. Alte lucrări au fost efectuate pe adresele: str. M. Costin 6/1, 10, 11/4; Moscova 20/2, 12/1, 1/1, 1/3; Carierei 5. 2) Botanica - s-a lucrat pe străzile: Cuza Vodă; Plaiului; Căușeni 23; Pandurilor 21; Traian 16; V. Crucii 10; Nuferilor 20; Grenoble 259/16; Dacia 44; str-la Lvov 1, 2, 3, 4, pasajul subteran de pe bd. Dacia. La ora actuală se execută lucrări de pregătire pentru modernizarea iluminatului pe str. Burebista. 3) Centru - s-a lucrat pe străzile: Ialoveni, V. Țepeș, Brăila, T. Malcoci, Focșani, Haltei, Tăbăcăria Veche, Bulgară. 4) Ciocana - lucrări de reparație a iluminatului s-au executat pe străzile: N. M. Spătaru 11/4, 11/10; M. Sadoveanu 55/1, 55/5; Cărămidarilor 9, 13, 21; L. Rebreanu 4, 7; Otovasca 19, 21, 23; str. Vadul lui Vodă intersecție cu M. Sadoveanu; intercartierul A. Russo - M. Sadoveanu - Ginta Latină. 5) Buiucani - s-a lucrat pe străzile: I. Pelivan 17/3; Cornului 9/2; Gh. Codreanu, Alba Iulia 206; Păduraru 20, 22, 14, 32; N. Iorga, A. Marinescu 28A; Călărași 47/3; G. Călinescu 22; V. Stroescu 6; șos. Balcani 4; I. Radu 27-29,1; Creangă 1, 18/1, 22/2. 6) Lucrări de reparație a iluminatului au fost efectuate și în suburbiile mun. Chișinău: com. Tohatin, s. Văduleni, com. Ciorescu, com. Ghidighici, or. Cricova, com Trușeni, or. Durlești. Lucrările de modernizare a iluminatului în oraș vor continua. ❗️Tot în această săptămâna, de către muncitorii ÎM „Lumteh” au fost schimbate semafoarele pietonale pe str. Ismail. În intersecția bd. Moscova – str. Matei Basarab a fost modernizat nodul de semafoare, iar săptămâna curentă astfel de lucrări urmează să fie efectuate la intersecția bd. Moscova – str. M. Costin. *** МП «Lumteh» провело работы по модернизации уличного освещения во всех секторах муниципия Кишинёв. На некоторых улицах меняют фонари на LED лампы, на других улицах и во дворах многоквартирных домов устанавливают освещение. 1) Рышкановка – завершены работы на бульваре Ренаштерий, на этой неделе последует освещение пешеходной части. Другие работы были проведены по адресам ул. М. Костин 6/1, 10, 11/4; Московский проспект 20/2, 12/1, 1/1, 1/3; ул. Кариерей 5. 2) Ботаника - проведены работы по адресам: бул. Куза Вода; ул. Плаюлуй; ул. Каушанская 23; ул. Пандурилор 21; бул. Траян 16; ул. В. Кручий 10; ул. Нуферилор 20; ул. Гренобле 259/16; бул. Дачия 44; переулок Львов 1, 2, 3, 4, в подземном переходе на бул. Дачия. В настоящее время ведутся подготовительные работы по модернизации освещения на улице Буребиста. 3) Центр – работы велись на улицах: Яловенская, В. Цепеш, Брэила, Т. Малкоч, Фокшаны, Халтей, Тэбэкэрия Веке, Болгарская. 4) Чеканы – ремонтные работы освещения были проведены на следующих улицах: Н.М. Спэтару 11/4, 11/10; M. Садовяну 55/1, 55/5; Кэрэмидарилор 9, 13, 21; Л. Ребряну 4, 7; Отоваска 19, 21, 23; пересечение ул. Вадул луй Водэ с М. Садовяну; пересечение A. Руссо - M. Садовяну – Джинта Латинэ. 5) Буюканы – работы велись по следующим адресам: И. Пеливан 17/3; Корнулуй 9/2; Г. Кодряну, Алба Юлия 206; Пэдурару 20, 22, 14, 32; Н. Йорга, A. Mаринеску 28A; Кэлэраш 47/3; Г. Кэлинеску 22; В. Строеску 6; Балканское шоссе 4; И. Раду 27-29,1; И. Крянгэ 1, 18/1, 22/2. 6) Работы по ремонту освещения также были проведены в пригородах муниципия Кишинёв: ком. Тогатино, с. Вэдулень, ком. Чореску, ком. Гидигич, г. Крикова, ком. Трушены, г. Дурлешты. Работы по модернизации освещения в городе будут продолжены. ❗️Также на этой неделе работники МП „Lumteh” поменяли пешеходный светофор на улице Измаильская. На пересечении Московского проспекта с улицей Матей Басараб модернизирован светофорный узел, а на этой неделе аналогичные работы будут проведены на пересечении Московского проспекта с улицей М. Костин.

ÎM ,,Lumteh” a executat lucrări de modernizare a iluminatului stradal în toate sectoarele municipiului Chișinău.  Pe une...
ÎM ,,Lumteh” a executat lucrări de modernizare a iluminatului stradal în toate sectoarele municipiului Chișinău. Pe unele străzi sunt schimbate corpurile de il...uminat de tip LED, iar pe alte străzi precum și în curți de bloc este instalat iluminatul. 1) Rîșcani - au fost finalizate lucrările pe bd. Renașterii, iar săptămâna curentă urmează iluminarea părții pietonale. Alte lucrări au fost efectuate pe adresele: str. M. Costin 6/1, 10, 11/4; Moscova 20/2, 12/1, 1/1, 1/3; Carierei 5. 2) Botanica - s-a lucrat pe străzile: Cuza Vodă; Plaiului; Căușeni 23; Pandurilor 21; Traian 16; V. Crucii 10; Nuferilor 20; Grenoble 259/16; Dacia 44; str-la Lvov 1, 2, 3, 4, pasajul subteran de pe bd. Dacia. La ora actuală se execută lucrări de pregătire pentru modernizarea iluminatului pe str. Burebista. 3) Centru - s-a lucrat pe străzile: Ialoveni, V. Țepeș, Brăila, T. Malcoci, Focșani, Haltei, Tăbăcăria Veche, Bulgară. 4) Ciocana - lucrări de reparație a iluminatului s-au executat pe străzile: N. M. Spătaru 11/4, 11/10; M. Sadoveanu 55/1, 55/5; Cărămidarilor 9, 13, 21; L. Rebreanu 4, 7; Otovasca 19, 21, 23; str. Vadul lui Vodă intersecție cu M. Sadoveanu; intercartierul A. Russo - M. Sadoveanu - Ginta Latină. 5) Buiucani - s-a lucrat pe străzile: I. Pelivan 17/3; Cornului 9/2; Gh. Codreanu, Alba Iulia 206; Păduraru 20, 22, 14, 32; N. Iorga, A. Marinescu 28A; Călărași 47/3; G. Călinescu 22; V. Stroescu 6; șos. Balcani 4; I. Radu 27-29,1; Creangă 1, 18/1, 22/2. 6) Lucrări de reparație a iluminatului au fost efectuate și în suburbiile mun. Chișinău: com. Tohatin, s. Văduleni, com. Ciorescu, com. Ghidighici, or. Cricova, com Trușeni, or. Durlești. Lucrările de modernizare a iluminatului în oraș vor continua. ❗️Tot în această săptămâna, de către muncitorii ÎM „Lumteh” au fost schimbate semafoarele pietonale pe str. Ismail. În intersecția bd. Moscova – str. Matei Basarab a fost modernizat nodul de semafoare, iar săptămâna curentă astfel de lucrări urmează să fie efectuate la intersecția bd. Moscova – str. M. Costin. *** МП «Lumteh» провело работы по модернизации уличного освещения во всех секторах муниципия Кишинёв. На некоторых улицах меняют фонари на LED лампы, на других улицах и во дворах многоквартирных домов устанавливают освещение. 1) Рышкановка – завершены работы на бульваре Ренаштерий, на этой неделе последует освещение пешеходной части. Другие работы были проведены по адресам ул. М. Костин 6/1, 10, 11/4; Московский проспект 20/2, 12/1, 1/1, 1/3; ул. Кариерей 5. 2) Ботаника - проведены работы по адресам: бул. Куза Вода; ул. Плаюлуй; ул. Каушанская 23; ул. Пандурилор 21; бул. Траян 16; ул. В. Кручий 10; ул. Нуферилор 20; ул. Гренобле 259/16; бул. Дачия 44; переулок Львов 1, 2, 3, 4, в подземном переходе на бул. Дачия. В настоящее время ведутся подготовительные работы по модернизации освещения на улице Буребиста. 3) Центр – работы велись на улицах: Яловенская, В. Цепеш, Брэила, Т. Малкоч, Фокшаны, Халтей, Тэбэкэрия Веке, Болгарская. 4) Чеканы – ремонтные работы освещения были проведены на следующих улицах: Н.М. Спэтару 11/4, 11/10; M. Садовяну 55/1, 55/5; Кэрэмидарилор 9, 13, 21; Л. Ребряну 4, 7; Отоваска 19, 21, 23; пересечение ул. Вадул луй Водэ с М. Садовяну; пересечение A. Руссо - M. Садовяну – Джинта Латинэ. 5) Буюканы – работы велись по следующим адресам: И. Пеливан 17/3; Корнулуй 9/2; Г. Кодряну, Алба Юлия 206; Пэдурару 20, 22, 14, 32; Н. Йорга, A. Mаринеску 28A; Кэлэраш 47/3; Г. Кэлинеску 22; В. Строеску 6; Балканское шоссе 4; И. Раду 27-29,1; И. Крянгэ 1, 18/1, 22/2. 6) Работы по ремонту освещения также были проведены в пригородах муниципия Кишинёв: ком. Тогатино, с. Вэдулень, ком. Чореску, ком. Гидигич, г. Крикова, ком. Трушены, г. Дурлешты. Работы по модернизации освещения в городе будут продолжены. ❗️Также на этой неделе работники МП „Lumteh” поменяли пешеходный светофор на улице Измаильская. На пересечении Московского проспекта с улицей Матей Басараб модернизирован светофорный узел, а на этой неделе аналогичные работы будут проведены на пересечении Московского проспекта с улицей М. Костин.