ÎMGFL 17-21 împreună cu ÎMPSL sectorului Rîșcani în conlucrare cu ÎM Asociația de Gospodărire Spaţii Verzi execut lucrăr...

ÎMGFL 17-21 împreună cu ÎMPSL sectorului Rîșcani în conlucrare cu ÎM Asociația de Gospodărire Spaţii Verzi execut lucrări de salubrizare a curților, a locurilor de uz comun, evacuare a deșeurilor menajere, a crengilor și ierbii cosite, frunzișului din str. N.Dimo, str. Al.Russo, str. Studenților, bd.Moscovei, str. Doina. Transportul implicat în aceste activități a fost pus la dispoziție de către ÎMPSL sectorul Rîșcani. ÎMGFL 17-21 совместно с ÎMPSL сектора Рышкань, с ÎM Asociația de Gospodărire Spaţii Verzi выполняют работы по уборке и вывозу мусора, веток, скошенной травы, листвы по ул. Н.Димо, ул. Ал.Руссо, ул. Студенцилор, бул. Московей, ул. Дойна. Транспорт вовлечённый в данные работы был предоставлен ÎMPSL сектора Рышкань. Pretura Sectorului Râșcani, Ion Ceban, Vlad Melnic, Олег Суслов, Сергей Дойна

ÎMGFL 17-21 împreună cu ÎMPSL sectorului Rîșcani în conlucrare cu ÎM Asociația de Gospodărire Spaţii Verzi execut lucrăr...
ÎMGFL 17-21 împreună cu ÎMPSL sectorului Rîșcani în conlucrare cu ÎM Asociația de Gospodărire Spaţii Verzi execut lucrări de salubrizare a curților, a locurilor de uz comun, evacuare a deșeurilor menajere, a crengilor și ierbii cosite, frunzișului din str. N.Dimo, str. Al.Russo, str. Studenților, bd.Moscovei, str. Doina. Transportul implicat în aceste activități a fost pus la dispoziție de către ÎMPSL sectorul Rîșcani. ÎMGFL 17-21 совместно с ÎMPSL сектора Рышкань, с ÎM Asociația de Gospodărire Spaţii Verzi выполняют работы по уборке и вывозу мусора, веток, скошенной травы, листвы по ул. Н.Димо, ул. Ал.Руссо, ул. Студенцилор, бул. Московей, ул. Дойна. Транспорт вовлечённый в данные работы был предоставлен ÎMPSL сектора Рышкань. Pretura Sectorului Râșcani, Ion Ceban, Vlad Melnic, Олег Суслов, Сергей Дойна