În atenția gestionarilor, deținătorilor și administratorilor de rețele tehnico - edilitare din mum. Chișinău!

În atenția gestionarilor, deținătorilor și administratorilor de rețele tehnico - edilitare din mum. Chișinău!

Prin prezenta, Pretura sectorului Rîșcani Vă informează, că potrivit demersului Direcției Generale Mobilitate Urbană, de la toți gestionarii, deținătorii și administratorii rețelelor, executantul lucrărilor realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al municipiului Chișinău și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi, se comunică și se solicită următoarele:

 1. Studierea, aducerea la cunoștința persoanelor de execuție și respectarea întocmai a cerințelor Direcției Generale Mobilitate Urbană expuse în scrisorile nr. 01- 2-771 din 08.11.2022, nr. 01-2-961 din 27.12.2022 cu anexă, nr. 08-2-415 din 15.06.2023 cu anexe;
 2. Să nu înceapă lucrările (inclusiv și lucrările de avariere) fără prezența permisului de executare a lucrărilor la locul intervenției și fără a fi montate îngrădirile rigide a locului de intervenție, indicatoare de dirijare a circulației rutiere corespunzătoare prevederilor SM GOST R52590:2009 și Regulamentului Circulației Rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2009, conform schemei anexate și coordonate cu organul de poliție, la cererea de solicitare a Permisului;
 3. In cazul necesității unor măsuri urgente pentru lichidarea avariei la rețelele tehnico -edilitare și urmărilor ei, în zilele de odihnă și sărbători se permite a începe lucrările până la primirea permisului în scris, anunțând imediat despre avariere DGMU cu expedierea schemei intervenției la adresa e-mail, DGMU va elibera permisul în prima zi lucrătoare după ziua de sărbătoare sau odihnă, (p. 5.2.4 din „Regulamentul executării lucrărilor de pozare, reamenajare a construcțiilor subterane în orașul Chișinău și în localitățile de subordonare orășenească");
 4. In cazul deteriorării liniilor magistrale, de cabluri aeriene de forță și de semnalizare de importanță de stat și orășenească, a rețelelor de apeducte, de gazificare, termice și alte rețele, în rezultatul căreia se dereglează funcționarea acestor construcții sau sunt posibile accidente, conducătorii întreprinderilor informează DGMU și serviciul dispecerat al Primăriei mun. Chișinău, convoacă deținătorii și administratorii rețelelor din preajma rețelei deteriorate și imediat purced la lichidarea situației de avariere. DGMU va elibera în regim de urgență permisul de executare a lucrărilor. Dacă avaria are loc în zilele de odihnă și sărbători, permisul va fi eliberat în decurs de 24 ore. (p. 5.2.5, 5.2.6 și 5.2.7 din „ Regulamentul executării lucrărilor de pozare, reamenajare a construcțiilor subterane în orașul Chișinău și în localitățile de subordonare orășenească");
 5. Schemele de intervenții în regim de urgență (avariere) vor fi coordonate obligatoriu: (p. 5.2.5 din „Regulamentul executării lucrărilor de pozare, reamenajare a construcțiilor subterane în orașul Chișinău și în localitățile de subordonare orășenească");
 • în carosabil, trotuar din preajma carosabilului - cu organul de poliție (str. Aleia Gării, 38/1, biroul 1,3);
 • la obiectivele incluse în Registrul de stat al monumentelor istorice - Consiliul Național al Monumentelor Istorice (str. Iorga 21);
 • străzile indicate în ser. nr. 08-2-138 din 27.02.2023 - Serviciul Pază și Protecție de Stat ( str. A. Mateevici, 81);
 • în parcuri, grădini publice - Asociația Gospodăriilor Spațiilor Verzi (str. Al. Pușkin, 62), preturile de sector;
 1. DGMU va înceta controlul obiectului după reabilirea tuturor tipurilor de amenajare, conform cerințelor stipulate în ser. nr. 01-2-771 din 08.11.2022, nr. 01-2- 961 din 27.12.2022 cu anexă din ziua prezentării actului de compactare și procesului-verbal de verificare a lucrărilor ce devin ascunse semnate de beneficiar și antreprenor cu anexarea cuponului permisului eliberat de Direcția Generală, (pct. 5.1.12 din „Regulamentul executării lucrărilor de pozare, reamenajare a construcțiilor subterane în orașul Chișinău și în localitățile de subordonare orășenească", și anexa la Decizia nr. 2/8 din 2019 cu privire la executarea lucrărilor de reparație și de pozare a rețelelor inginerești subterane în mun. Chișinău).
 2. In cazul în care, gestionații, deținătorii, administratorii rețelelor inginerești, organizațiile de construcții, care vor fi contractate de deținătorul, gestionarul și administratorul rețelelor inginerești, nu se vor conforma cerințelor enumerate supra, Direcția Generală Mobilitate Urbană va aplica penalități financiare conform tarifelor aprobate prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/19 din 07.06.2023, va informa beneficiarul și nu va mai elibera permise de executare a lucrărilor pe proprietăți aparținând domeniului public al mun. Chișinău până la lichidarea neconformităților depistate.