În Pretura sectorului Riscani s-au desfășurat discuții publice, referitor la proiectele bugetului municipal Chișinău pen...

În Pretura sectorului Riscani s-au desfășurat discuții publice, referitor la proiectele bugetului municipal Chișinău pentru anul 2022. Pentru lucrările de amenajare şi reabilitare a sectorului Primaria va aloca pentru anul 2022 suma de 28,3 mil. de lei. Vorba despre următoarele proiecte: 1. Amenajarea şi reabilitarea Parcului Rîşcani. 2. Amenajarea parcului „Șipka” din str. N. Dimo, etapa II. Este vorba despre reparația terenului adiacent monumentului şi conexiunea zonei ve...rzi cu str. T. Vladimirescu. 3. Reparația scărilor inter-cartier. 4. Amenajarea trotuarului str. N. Dimo (parc „Șipka” - str. Studenților). 5. Amenajarea trotuarului str. Florilor (str. B. Voievod - str. Studenților). 6. Amenajarea locurilor de parcare și a trotuarului str. T. Vladimirescu 8/1- 16. 7. Amenajarea trotuarului din str. Gh. Madan (str. Iazului 2/1 - str. Gh. Madan 48 - Liceul Teoretic „Mihail Lomonosov”). 8. Amenajarea trotuarului din bd. Renaşterii Naţionale. 9. Amenajarea mini-scuarului din str. Alexandru cel Bun 26/1. 10. Amenajarea mini-scuarului din str. Matei Basarab. 11. Amenajarea mini-scuarului din tr. Ceucari 2/5. 12. Amenajarea mini-scuarului Izvor, str. Socoleni. 13. Amenajarea şi instalarea sistemului de irigare pe bd. Moscova. 14. Amenajarea trotuarului din str. M. Costin - Str. M. Costin 14 - str. N. Dimo - Policlinica nr. 12 str. M. Costin 17/1 - str. N. Dimo. 15. Amenajarea trotuarului din str. Columna (str. A. Puşkin – str. M. Eminescu). 16. Amenajarea trotuarului din str. M. Eminescu (str. Columna - str. Alexandru cel Bun). 17. Amenajarea mini-scuarului din str. A. Russo 11/1 (SCM Sfânta Treime). Pe lângă aceste proiecte, surse financiare vor fi alocate altor direcții și întreprinderii, pentru alte domenii: sănătate, educație, reparația drumurilor și modernizarea iluminatului stradal din sectorul Rîșcani. Toate opiniile cetățenilor și propunerile vor fi luate în calcul. Mulţumim pentru implicare tuturor celor care au participat la consultările pe marginea proiectului bugetului municipal pentru anul 2022, organizate de Primăria Chişinău. Обсуждения и консультации с гражданами по проекту муниципального бюджета на 2022 год прошли в секторе Рышкановка. Примария выделит 28,3 млн. леев на 2022 год на развитие и реабилитацию сектора. Речь идёт о следующих проектах: 1. Обустройство парка «Рышкановка». 2. Обустройство парка «Шипка» по ул. Н. Димо, 2 этап. Речь идёт о реабилитации участка рядом с памятником и зелёных зон до ул. Т. Владимиреску. 3. Ремонт межквартальных лестниц. 4. Обустройство тротуара по ул. Н. Димо (парк «Шипка» - ул. Студенческая). 5. Обустройство тротуара по ул. Флорилор (ул. Б. Воевод – ул. Студенческая). 6. Обустройство парковочных мест и тротуара по ул. Т. Владимиреску 8/1- 16. 7. Обустройство тротуара по ул. Г. Мадан (ул. Язулуй 2/1 – ул. Г. Мадан 48 – Теоретический лицей «Михаил Ломоносов»). 8. Обустройство тротуара на бул. Ренаштерий Национале. 9. Обустройство мини-сквера по ул. Александру чел Бун, 26/1 10. Обустройство мини-сквера по ул. Матей Басараб. 11. Обустройство мини-сквера по ул. Чеукарь, 2/5. 12. Обустройство мини-сквера по ул. Соколень. 13. Установка ирригационной системы на Московском проспекте. 14. Обустройство тротуара на ул. М. Костин. - ул. M. Костин, 14 – ул. Н. Димо. - поликлиника № 12 по ул. М. Костин, 17/1 – ул. Н. Димо. 15. Обустройство тротуара по ул. Колумна (ул. А. Пушкина – ул. М. Еминеску). 16. Обустройство тротуара по ул. М. Еминеску (ул. Колумна – ул. Александру чел Бун). 17. Обустройство мини-сквера по ул. А. Руссо, 11/1 (МКБ «Святая Троица»). Помимо этих проектов, финансовые средства будут выделены другим управлениям и предприятиям на следующие направления: здравоохранение, образование, ремонт дорог и модернизацию уличного освещения в секторе Рышкановка. Будут учтены все мнения и пожелания людей и продолжим инвестировать на благо жителей Кишинёва. Благодарим всех, кто принял участие в консультациях по проекту муниципального бюджета на 2022 год, организованных примэрией Кишинёва. Ion Ceban, Vlad Melnic, Pretura Sectorului Râșcani, Олег Суслов, Сергей Дойна,

În Pretura sectorului Riscani s-au desfășurat discuții publice, referitor la proiectele bugetului municipal Chișinău pen...
În Pretura sectorului Riscani s-au desfășurat discuții publice, referitor la proiectele bugetului municipal Chișinău pentru anul 2022. Pentru lucrările de amenajare şi reabilitare a sectorului Primaria va aloca pentru anul 2022 suma de 28,3 mil. de lei. Vorba despre următoarele proiecte: 1. Amenajarea şi reabilitarea Parcului Rîşcani. 2. Amenajarea parcului „Șipka” din str. N. Dimo, etapa II. Este vorba despre reparația terenului adiacent monumentului şi conexiunea zonei ve...rzi cu str. T. Vladimirescu. 3. Reparația scărilor inter-cartier. 4. Amenajarea trotuarului str. N. Dimo (parc „Șipka” - str. Studenților). 5. Amenajarea trotuarului str. Florilor (str. B. Voievod - str. Studenților). 6. Amenajarea locurilor de parcare și a trotuarului str. T. Vladimirescu 8/1- 16. 7. Amenajarea trotuarului din str. Gh. Madan (str. Iazului 2/1 - str. Gh. Madan 48 - Liceul Teoretic „Mihail Lomonosov”). 8. Amenajarea trotuarului din bd. Renaşterii Naţionale. 9. Amenajarea mini-scuarului din str. Alexandru cel Bun 26/1. 10. Amenajarea mini-scuarului din str. Matei Basarab. 11. Amenajarea mini-scuarului din tr. Ceucari 2/5. 12. Amenajarea mini-scuarului Izvor, str. Socoleni. 13. Amenajarea şi instalarea sistemului de irigare pe bd. Moscova. 14. Amenajarea trotuarului din str. M. Costin - Str. M. Costin 14 - str. N. Dimo - Policlinica nr. 12 str. M. Costin 17/1 - str. N. Dimo. 15. Amenajarea trotuarului din str. Columna (str. A. Puşkin – str. M. Eminescu). 16. Amenajarea trotuarului din str. M. Eminescu (str. Columna - str. Alexandru cel Bun). 17. Amenajarea mini-scuarului din str. A. Russo 11/1 (SCM Sfânta Treime). Pe lângă aceste proiecte, surse financiare vor fi alocate altor direcții și întreprinderii, pentru alte domenii: sănătate, educație, reparația drumurilor și modernizarea iluminatului stradal din sectorul Rîșcani. Toate opiniile cetățenilor și propunerile vor fi luate în calcul. Mulţumim pentru implicare tuturor celor care au participat la consultările pe marginea proiectului bugetului municipal pentru anul 2022, organizate de Primăria Chişinău. Обсуждения и консультации с гражданами по проекту муниципального бюджета на 2022 год прошли в секторе Рышкановка. Примария выделит 28,3 млн. леев на 2022 год на развитие и реабилитацию сектора. Речь идёт о следующих проектах: 1. Обустройство парка «Рышкановка». 2. Обустройство парка «Шипка» по ул. Н. Димо, 2 этап. Речь идёт о реабилитации участка рядом с памятником и зелёных зон до ул. Т. Владимиреску. 3. Ремонт межквартальных лестниц. 4. Обустройство тротуара по ул. Н. Димо (парк «Шипка» - ул. Студенческая). 5. Обустройство тротуара по ул. Флорилор (ул. Б. Воевод – ул. Студенческая). 6. Обустройство парковочных мест и тротуара по ул. Т. Владимиреску 8/1- 16. 7. Обустройство тротуара по ул. Г. Мадан (ул. Язулуй 2/1 – ул. Г. Мадан 48 – Теоретический лицей «Михаил Ломоносов»). 8. Обустройство тротуара на бул. Ренаштерий Национале. 9. Обустройство мини-сквера по ул. Александру чел Бун, 26/1 10. Обустройство мини-сквера по ул. Матей Басараб. 11. Обустройство мини-сквера по ул. Чеукарь, 2/5. 12. Обустройство мини-сквера по ул. Соколень. 13. Установка ирригационной системы на Московском проспекте. 14. Обустройство тротуара на ул. М. Костин. - ул. M. Костин, 14 – ул. Н. Димо. - поликлиника № 12 по ул. М. Костин, 17/1 – ул. Н. Димо. 15. Обустройство тротуара по ул. Колумна (ул. А. Пушкина – ул. М. Еминеску). 16. Обустройство тротуара по ул. М. Еминеску (ул. Колумна – ул. Александру чел Бун). 17. Обустройство мини-сквера по ул. А. Руссо, 11/1 (МКБ «Святая Троица»). Помимо этих проектов, финансовые средства будут выделены другим управлениям и предприятиям на следующие направления: здравоохранение, образование, ремонт дорог и модернизацию уличного освещения в секторе Рышкановка. Будут учтены все мнения и пожелания людей и продолжим инвестировать на благо жителей Кишинёва. Благодарим всех, кто принял участие в консультациях по проекту муниципального бюджета на 2022 год, организованных примэрией Кишинёва. Ion Ceban, Vlad Melnic, Pretura Sectorului Râșcani, Олег Суслов, Сергей Дойна,