Îngrijirea spațiilor publice În această săptămână, în conlucrare cu întreprinderile municipale, am realizat un șir de ac...

Îngrijirea spațiilor publice În această săptămână, în conlucrare cu întreprinderile municipale, am realizat un șir de activități pentru ca spațiile publice să arate mai îngrijite: degajarea de grămezile cu gunoi și resturi vegetale (65 rute), cosirea ierbii (pe suprafața de 43,5 ha), salubrizarea zilnică, manuală și mecanizată, a terenurilor proprietate publică (pe suprafața de 477100 m.p.), a stațiilor de transport public (165 unit.), a trotuarelor de pe străzile centrale (...bd. Moscova, bd. Gr. Vieru, bd. Renașterii Naționale, str. Kiev), curățarea copacilor în curțile de bloc (str. M. Costin, 18). Totodată, în rezultatul inspectării sectorului, am aplicat sancțiuni administrative în temeiul art. 181 din Codul contravențional (neasigurarea curățeniei în localități urbane), 30 procese-verbale contravenționale (cumulativ, de la începutul anului în curs, 388 procese-verbale). Precizăm că entitatea publică nu optează pentru aplicarea sancțiunilor administrative, ci pentru spații publice salubre. Salutăm responsabilitatea pentru asigurarea curățeniei în sectorul Rîșcani. Pretura Sectorului Râșcani, Ion Ceban, Vlad Melnic, Олег Суслов, Сергей Дойна

Îngrijirea spațiilor publice În această săptămână, în conlucrare cu întreprinderile municipale, am realizat un șir de ac...
Îngrijirea spațiilor publice În această săptămână, în conlucrare cu întreprinderile municipale, am realizat un șir de activități pentru ca spațiile publice să arate mai îngrijite: degajarea de grămezile cu gunoi și resturi vegetale (65 rute), cosirea ierbii (pe suprafața de 43,5 ha), salubrizarea zilnică, manuală și mecanizată, a terenurilor proprietate publică (pe suprafața de 477100 m.p.), a stațiilor de transport public (165 unit.), a trotuarelor de pe străzile centrale (...bd. Moscova, bd. Gr. Vieru, bd. Renașterii Naționale, str. Kiev), curățarea copacilor în curțile de bloc (str. M. Costin, 18). Totodată, în rezultatul inspectării sectorului, am aplicat sancțiuni administrative în temeiul art. 181 din Codul contravențional (neasigurarea curățeniei în localități urbane), 30 procese-verbale contravenționale (cumulativ, de la începutul anului în curs, 388 procese-verbale). Precizăm că entitatea publică nu optează pentru aplicarea sancțiunilor administrative, ci pentru spații publice salubre. Salutăm responsabilitatea pentru asigurarea curățeniei în sectorul Rîșcani. Pretura Sectorului Râșcani, Ion Ceban, Vlad Melnic, Олег Суслов, Сергей Дойна