Înregistrarea și autentificarea Registrelor de reclamații

Înregistrarea și autentificarea Registrelor de reclamații

Înregistrarea și autentificarea Registrelor de reclamații

Secţia/biroul

Secţia Social -economică, bir.12

Adresa/telefonul 
str. Kiev , 3 tel. 022-43-53-35

Responsabil 
Silvia GNACIUC, specialist principal

Termenul executării 
15 zile

Tariful serviciului prestat 
gratuit

Documente necesare pentru înregistrarea și autentificarea Registrelor de reclamații: 

  1. Cererea de înregistrare a registrului de reclamații.
  2. Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al înteprinzătorilor individuali, după caz, a buletinului de identitate și / sau a patentei de întrepinzător.
  3. Actul care confirmă împuternicirile reprezentantului, în cazul în care este depusă prin intermediul unui reprezentant.
  4. Copia licenței pentru genul de activitate, eliberată de autoritatea de licențiere.
  5. Documentul care confirmă dreptul de proprietate sau de locațiune asupra bunului imobil cu destinație nelocativă în care agentul economic desfășoară activitatea. 

    Actele se prezintă în original și copie.

     Ziua şi orele de audienţă: Luni  14.00 - 17.00 

  Descarcă Cererea