✅ Instalarea a 50 de stații noi de așteptare în Chișinău! Au demarat lucrările de reparație a stațiilor de așteptare a t...

✅ Instalarea a 50 de stații noi de așteptare în Chișinău! Au demarat lucrările de reparație a stațiilor de așteptare a transportului public, inclusiv cu amenaja...rea platformelor de așteptare (fundației). Conform contractului de executare a lucrărilor, agentul economic desemnat câștigător în urma licitației publice desfășurate de Direcția Transport, urmează să amenajeze 50 de stații de așteptare în locurile unde acestea sunt în stare grav avariată sau lipsesc. Inițial a fost prevăzută doar reparația acestora, dar din cauza că în multe stații pavilioanele lipsesc, s-a decis instalarea acestora și amenajarea platformelor de așteptare. Unde fluxul de călători este mai mare, se instalează pavilioane duble. ➡️Până în prezent, au fost instalate 8 pavilioane în următoarele stații: - Stația „Str. Korolenco”, str. Gh. Asachi 65/1; - Stația „Str. Ialoveni”, șos. Hîncești; - Stația”Str. București”, str. G. Bănulescu-Bodoni 19; - Stația „Str. Aeroport”, bd. Dacia, vizavi de Aeroportul Internațional Chișinău; - Stația „Cartierul Galata - II”, bd. Dacia 60/5; - Stația „Cartierul Galata - II”, bd. Dacia 69/1; - Stația „Bd. Renașterii Naționale”, str. Calea Orheiului 28/1. - Stația str. Melestiu 20. Urmează lucrările de amenajare a platformelor prin pavaj sau asfalt la nivelul trotuarului, care trebuie să asigure accesul în stație a persoanelor cu dificultăți de deplasare. Totodată, pentru anul viitor este preconizată amenajarea altor 50-60 de stații de așteptare, în funcție de disponibilitatea financiară. Stațiile care necesită intervenții au fost selectate reieșind din fluxul de pasageri din zona deservită de transportul public. *** Установка 50 новых остановок общественного транспорта в Кишиневе! Начались работы по обустройству остановок общественного транспорта, в том числе платформ для них (фундамента). Согласно договору о выполнении работ, экономический агент, объявленный победителем публичного аукциона, обустроит 50 остановок общественного транспорта в тех местах, где они сильно повреждены или отсутствуют. Изначально планировался только их ремонт, но из-за отсутствия павильонов на многих остановках было решено установить их и обустроить платформы. Стоит отметить, что на некоторых остановках, где поток пассажиров больше, устанавливаются двойные павильоны. ➡️К настоящему времени установлено 7 павильонов на следующих остановках: - остановка «Ул. Короленко», ул. Г. Асаки, 65/1; - остановка «Ул. Яловень», Хынчештское шоссе; - остановка «Ул. Букурешть», ул. Г. Бэнулеску-Бодони 19; - остановка «Ул. Аэропорт», бул. Дачия, напротив международного аэропорта Кишинева; - остановка «Квартал Галата - II», бул. Дачия, 60/5; - остановка «Квартал Галата - II», бул. Дачия, 69/1; - остановка «Бул. Ренаштерий Национале», ул. Каля Орхеюлуй, 28/1. Далее последуют работы по обустройству площадок путем укладывания плитки или асфальтирования на уровне тротуара, чтобы обеспечить доступ к остановкам людям с ограниченными физическими возможностями. В следующем году планируется обустроить еще 50-60 остановок, в зависимости от финансовых возможностей. Остановки были выбраны исходя из потока пассажиров в зоне, обслуживаемой общественным транспортом.

✅ Instalarea a 50 de stații noi de așteptare în Chișinău! Au demarat lucrările de reparație a stațiilor de așteptare a t...
✅ Instalarea a 50 de stații noi de așteptare în Chișinău! Au demarat lucrările de reparație a stațiilor de așteptare a transportului public, inclusiv cu amenaja...rea platformelor de așteptare (fundației). Conform contractului de executare a lucrărilor, agentul economic desemnat câștigător în urma licitației publice desfășurate de Direcția Transport, urmează să amenajeze 50 de stații de așteptare în locurile unde acestea sunt în stare grav avariată sau lipsesc. Inițial a fost prevăzută doar reparația acestora, dar din cauza că în multe stații pavilioanele lipsesc, s-a decis instalarea acestora și amenajarea platformelor de așteptare. Unde fluxul de călători este mai mare, se instalează pavilioane duble. ➡️Până în prezent, au fost instalate 8 pavilioane în următoarele stații: - Stația „Str. Korolenco”, str. Gh. Asachi 65/1; - Stația „Str. Ialoveni”, șos. Hîncești; - Stația”Str. București”, str. G. Bănulescu-Bodoni 19; - Stația „Str. Aeroport”, bd. Dacia, vizavi de Aeroportul Internațional Chișinău; - Stația „Cartierul Galata - II”, bd. Dacia 60/5; - Stația „Cartierul Galata - II”, bd. Dacia 69/1; - Stația „Bd. Renașterii Naționale”, str. Calea Orheiului 28/1. - Stația str. Melestiu 20. Urmează lucrările de amenajare a platformelor prin pavaj sau asfalt la nivelul trotuarului, care trebuie să asigure accesul în stație a persoanelor cu dificultăți de deplasare. Totodată, pentru anul viitor este preconizată amenajarea altor 50-60 de stații de așteptare, în funcție de disponibilitatea financiară. Stațiile care necesită intervenții au fost selectate reieșind din fluxul de pasageri din zona deservită de transportul public. *** Установка 50 новых остановок общественного транспорта в Кишиневе! Начались работы по обустройству остановок общественного транспорта, в том числе платформ для них (фундамента). Согласно договору о выполнении работ, экономический агент, объявленный победителем публичного аукциона, обустроит 50 остановок общественного транспорта в тех местах, где они сильно повреждены или отсутствуют. Изначально планировался только их ремонт, но из-за отсутствия павильонов на многих остановках было решено установить их и обустроить платформы. Стоит отметить, что на некоторых остановках, где поток пассажиров больше, устанавливаются двойные павильоны. ➡️К настоящему времени установлено 7 павильонов на следующих остановках: - остановка «Ул. Короленко», ул. Г. Асаки, 65/1; - остановка «Ул. Яловень», Хынчештское шоссе; - остановка «Ул. Букурешть», ул. Г. Бэнулеску-Бодони 19; - остановка «Ул. Аэропорт», бул. Дачия, напротив международного аэропорта Кишинева; - остановка «Квартал Галата - II», бул. Дачия, 60/5; - остановка «Квартал Галата - II», бул. Дачия, 69/1; - остановка «Бул. Ренаштерий Национале», ул. Каля Орхеюлуй, 28/1. Далее последуют работы по обустройству площадок путем укладывания плитки или асфальтирования на уровне тротуара, чтобы обеспечить доступ к остановкам людям с ограниченными физическими возможностями. В следующем году планируется обустроить еще 50-60 остановок, в зависимости от финансовых возможностей. Остановки были выбраны исходя из потока пассажиров в зоне, обслуживаемой общественным транспортом.