Înstiințare publică

Înstiințare publică

ÎNȘTIINȚARE PUBLICĂ

privind inițierea procedurii administrative prin înștiințarea publică
cu privire la obiecte și instalații neautorizate amplasate pe domeniul public din teritoriul administrat de Pretura sectorului Rîșcani.

Reieșind din numărul impunător de sesizări din partea locuitorilor, precum și apelurile telefonice cu privire la tot mai multe bariere și limitatoare de acces montate ilegal pe drumurile publice, care
îngrădesc libera circulație și pun în pericol siguranța traficului rutier și reieșind din faptul că, numărul acestora este deja mai mare de 70, la care nu este cunoscută identitatea persoanei care le-a instalat, se va purcede la pornirea procedurii administrative, prin înștiințarea publică în conformitate cu art. 71 Cod administrativ.

Pretura sectorului Rîșcani informează că, în cazul în care obiectele și instalațiile de limitare a accesului („anti-parking-uri”) nu vor fi demontate și evacuate benevol, necondiționat și pe cont propriu până la data de 18.03.2024, în temeiul art. 21 alin. 1 lit. s) din Legea nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău se va emite Dispoziția Pretorului de sector întru demontarea și evacuarea forțată a acestora. 

Inștiințarea publică cu trimiterile la cadrul normativ se atașează ca fișier.

Fișiere