La data de 15 octombrie 2021 Pretura sectorului Rîșcani în conlucrare cu Primăria municipiului Chișinău, S.A. ,,Apă-Cana...

La data de 15 octombrie 2021 Pretura sectorului Rîșcani în conlucrare cu Primăria municipiului Chișinău, S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”, compania ,,Sade-CGTH” au efectuat un control privind executarea lucrărilor de reabilitare rețelelor de alimentare cu apă pe str. Studenților 12/2, 12/3, str. N. Dimo 25-31 cu fracții, str. M. Basarab 5-7 cu fracții. Lucrări sunt executate conform implementării Programului de Investiții Prioritare, prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul... de alimentare cu apă și tratarea apelor uzate în mun. Chișinău, finanțat din sursele Băncii Europene de Investiții, ale Băncii europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și din grantul investițional oferit de către Facilitatea de Investiții pentru Vecinătate a Uniunii Europene, sub garanția Primăriei mun. Chișinău. La fața locului au fost discutate și examinată calitatea lucrărilor, încadrarea acestora în termenii contractuali, precum și problemele apărute pe parcursul desfășurării acestora. Ion Ceban, Vlad Melnic, Pretura Sectorului Râșcani, Олег Суслов, Сергей Дойна, Dorin Ciurea

La data de 15 octombrie 2021 Pretura sectorului Rîșcani în conlucrare cu Primăria municipiului Chișinău, S.A. ,,Apă-Cana...
La data de 15 octombrie 2021 Pretura sectorului Rîșcani în conlucrare cu Primăria municipiului Chișinău, S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”, compania ,,Sade-CGTH” au efectuat un control privind executarea lucrărilor de reabilitare rețelelor de alimentare cu apă pe str. Studenților 12/2, 12/3, str. N. Dimo 25-31 cu fracții, str. M. Basarab 5-7 cu fracții. Lucrări sunt executate conform implementării Programului de Investiții Prioritare, prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul... de alimentare cu apă și tratarea apelor uzate în mun. Chișinău, finanțat din sursele Băncii Europene de Investiții, ale Băncii europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și din grantul investițional oferit de către Facilitatea de Investiții pentru Vecinătate a Uniunii Europene, sub garanția Primăriei mun. Chișinău. La fața locului au fost discutate și examinată calitatea lucrărilor, încadrarea acestora în termenii contractuali, precum și problemele apărute pe parcursul desfășurării acestora. Ion Ceban, Vlad Melnic, Pretura Sectorului Râșcani, Олег Суслов, Сергей Дойна, Dorin Ciurea