La data de 16 septembrie 2021 Pretura sectorului Rîșcani în conlucrare cu Primăria municipiului Chișinău au efectuat un...

La data de 16 septembrie 2021 Pretura sectorului Rîșcani în conlucrare cu Primăria municipiului Chișinău au efectuat un control privind desfășurarea lucrărilor de reabilitare a Scuarului ,,Șipca” din str. N. Dimo. Acestea sunt în plină derulare, în prezent se lucrează la construcția havuzului şi amenajarea spațiilor verzi. La fața locului au fost discutate și examinată calitatea lucrărilor, încadrarea acestora în termenii contractuali, precum și problemele apărute pe parcurs...ul desfășurării acestora. 16 сентября 2021 Претура сектора Рышкань совместно с Примарией муниципия Кишинэу проинспектировали проведение работ по реабилитации сквера «Шипка» по ул. Н. Димо. Сейчас работы ведутся над строительством фонтана и обустройством зелёной зоны. На территории сквера проинспектировано качество проводимых работ, сроки их выполнения и проблемы, выявленные в ходе их выполнения. Ion Ceban, Pretura Sectorului Râșcani, Vlad Melnic, Олег Суслов, Сергей Дойна

La data de 16 septembrie 2021 Pretura sectorului Rîșcani în conlucrare cu Primăria municipiului Chișinău au efectuat un...
La data de 16 septembrie 2021 Pretura sectorului Rîșcani în conlucrare cu Primăria municipiului Chișinău au efectuat un control privind desfășurarea lucrărilor de reabilitare a Scuarului ,,Șipca” din str. N. Dimo. Acestea sunt în plină derulare, în prezent se lucrează la construcția havuzului şi amenajarea spațiilor verzi. La fața locului au fost discutate și examinată calitatea lucrărilor, încadrarea acestora în termenii contractuali, precum și problemele apărute pe parcurs...ul desfășurării acestora. 16 сентября 2021 Претура сектора Рышкань совместно с Примарией муниципия Кишинэу проинспектировали проведение работ по реабилитации сквера «Шипка» по ул. Н. Димо. Сейчас работы ведутся над строительством фонтана и обустройством зелёной зоны. На территории сквера проинспектировано качество проводимых работ, сроки их выполнения и проблемы, выявленные в ходе их выполнения. Ion Ceban, Pretura Sectorului Râșcani, Vlad Melnic, Олег Суслов, Сергей Дойна