La început de an școlar Cu siguranță, acest început de an...

Pretura Sectorului RâșcaniLa început de an școlar Cu siguranță, acest început de an școlar, a fost așteptat mai mult ca altă dată atât de profesori cât și de elevi, părinți. Ne-am conjugat cu toții eforturile pentru o școală în siguranță. Acum...

La început de an școlar Cu siguranță, acest început de an...
Pretura Sectorului Râșcani

La început de an școlar
Cu siguranță, acest început de an școlar, a fost așteptat mai mult ca altă dată atât de profesori cât și de elevi, părinți. Ne-am conjugat cu toții eforturile pentru o școală în siguranță. Acum dorul de școală, de colegi, de sălile de clasă a rămas în urmă. Bucuria reîntâlnirii este împărtășită de întrega societate, inclusiv de noi, cei care activăm în serviciul public. Prilej cu care reiterăm încrederea față de sistemul educațional, față de munca frum...oasă a pedagogului, față de motivația elevilor pentru învățare, față de efortul părinților pentru promovarea unui mod sănătos de viață.
Într-un ceas bun, în noul an școlar, 2020/2021. Cu multă grijă, sănătate și succes.
Din numele echipei Preturii sectorului Râșcani, pretor, Vlad Melnic.
...................................................................................................
С началом нового учебного года
С уверенностью можно утверждать, что начала этого учебного года учителя, ученики и их родители ожидали более чем когда-либо. Мы приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить безопасность учебного процесса. И вот, наступил момент, когда желание вернуться в свой класс и увидеть одноклассников уже осталось в прошлом. Радость встречи переполняет всех нас и в этой связи, мы вновь подтверждаем нашу веру в систему образования, в прекрасный труд педагогов, в мотивированность учеников в процессе обучения, в усилия родителей по продвижению здорового образа жизни.
В добрый путь, в новом учебном 2020-21-м году.
С наилучшими пожеланиями, здоровья и успехов от имени Претуры сектора Рышкань, Претор, Влад Мелник.

See MoreImage may contain: text