"Limba noastră-i o comoară..."

"Limba noastră-i o comoară..."
"Limba noastră-i o comoară..."
Cartea de noblețe a unei țări cuprinde cultura, limba, tradiția, istoria și credința. De sărbătoarea națională ”Limba noastră” primiți felicitările noastre, alăturat de îndemnul de a prețui limba pe care o vorbim, frumoasă și melodioasă, testimoniul de naționalitate a țării, în care se clădesc toate bogățiile materiale și spirituale.
Cu cele mai bune gânduri, din numele entității publice, pretor, Vlad Melnic.
Ion Ceban , Vlad Melnic , Pretura Sectorului Rîșcani , Олег Суслов , @Mihai Furculiță