Lista candidaţilor admişi la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Lista candidaţilor admişi la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

A N U N Ţ

 

cu privire la admiterea la concursul organizat pentru ocuparea

funcţiei publice vacante de specialist superior în Secția agenți constatatori şi desfăşurarea probei scrise în cadrul acestuia.

 

      În baza dosarelor candidaţilor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009    (pct.17-18-19), Comisia de concurs a Preturii sectorului Rîșcani anunţă desfăşurarea probei scrise din cadrul concursului organizat în data de 01.11.2023, ora 11.00 (cu durata de 1oră astronomică) în incinta Preturii sectorului Rîșcani mun.Chişinău, str.Kiev, 3, bir. nr.3.

 

         Lista candidaţilor admişi la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în Secția agenți constatatori: 

 

  1. PALII Ana - Dosar de concurs nr.1;
  2. OJOG Constantin - Dosar de concurs nr.2;

 

 

 

Comisia de concurs