Lista unităților de comerț

Lista unităților de comerț

Publicăm lista unităților de comerț din sectorul Rîșcani la situația din 20 iunie 2022. Precizăm că la data de 20 a fiecărei luni informația de referință se actualizează și se face publică pe pagina web a entității publice conform prevederilor deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 2/17 din 06.02.2020, în scopul asigurării transparenței activității de comerț.

Fișiere