Lista unităților de comerț, la 20.02.2021 Asigurăm...

Pretura Sectorului RâșcaniLista unităților de comerț, la 20.01.2021 Asigurăm executarea prevederilor deciziei CMC nr. 2/17 din 06.02.2020. La data de 20 a fiecărei luni, în scopul creșterii eficienței și al transparenței activității de comerț...

Lista unităților de comerț, la 20.02.2021 Asigurăm...

Asigurăm executarea prevederilor deciziei CMC nr. 2/17 din 06.02.2020. La data de 20 a fiecărei luni, în scopul creșterii eficienței și al transparenței activității de comerț în municipiul Chișinău, elaborăm, actualizăm și publicăm pe pagina web oficială a entității publice lista unităților de comerț din sectorul Rîșcani.

Descarcă Lista unităților de comerț