Lucrări de salubrizare mecanizată și manuală în sector

Lucrări de salubrizare mecanizată și manuală în sector
Pretura sectorului Rîșcani împreună cu ÎMPSL, ÎMGFL 17-23, Î. M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” zilnic efectuează lucrări de salubrizare mecanizată și manuală a curților, a locurilor de uz comun, inclusiv a platformelor pentru colectarea deșeurilor menajere, a stațiilor de așteptare a transportului public, cosirea ierbii, evacuarea deșeurilor vegetale.
Totodată, în sector au fost executate lucrări de evacuare a pietrelor și a platformelor din beton din străzile:
- str. Kiev, 1, 2;
- str. Albișoara, 22, 46;
- str. Bogdan Voievod, 1/1;
- str. Nicolae Dimo, 29/1;
- str. Columna, 58, 86;
- str. Petru Rareș, 30;
- str. Andrei Doga, 28;
- str. Petricani, 38.
Lucrările de salubrizare mecanizată au fost efectuate pe bd. Grigore Vieru, bd. Moscova, bd. Renașterii Naționale, str. Kiev, str. Bogdan Voievod, str. Constantin Tănase, str. pietonală Eugen Doga, str. Putnei, str. Bariera Orhei, str. Andrei Lupan, str. Vasile Badiu, str. Moldovița și alte adrese ale sectorului administrat.
În acest context, solicităm atitudine și respect pentru munca efectuată de întreprinderile municipale.