Organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în Secția administrație publică locală.

Organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante  de specialist superior în Secția administrație publică locală.

Pretura sectorului Rîscani

anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante
 de specialist superior în Secția administrație publică locală.


Dosarele de înscriere la concurs se pot depune personal/prin poștă/prin e-mail, în termen de cel puțin 20 de zile calendaristice din data publicării anunțului pe portalul ,,cariere gov.md” și vor conține următoarele acte:
- formularul de participare, specificat în anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 ,,Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 - XVI din 4 iunie 2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
- certificate/adeverințe semnate de conducători și contabili-șefi ai instituției, organizației sau întreprinderii în care a activat solicitantul, autentificată prin stampilă, în care trebuie să se facă referință la documentul (ordin, dispoziție, etc.,), care confirmă vechimea în muncă a acestuia;
- cazierul judiciar sau declarația pe proprie răspundere;
- acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită vor fi plasate pe site - ul www.rascani.md și pe portalul ,,cariere.gov.md”. 
Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției (str.Kiev, 3, bir. nr.25) sau la nr.de tel. (022) 444309, zilnic, între orele 8.00 - 17.00, pauză:12.00 - 13.00.
Data și ora desfășurării probei scrise și a interviului vor fi anunțate ulterior.
    

   
  

Comisia de concurs