Sprijin financiar familiilor în dificultate

Sprijin financiar familiilor în dificultate
Primăria Municipiului Chișinău, prin DGPDC oferă sprijin financiar familiilor în dificultate. (Până la 4 mii de lei per copil, în funcție de vulnerabilitate) Eligibili sunt familiile cu mulți copii, cu copii cu dizabilități, copii în tutelă, cu un singur părinte, s.a. situații de risc.
Pentru a beneficia de suport, solicitantul va completa cererea, cu anexarea actelor confirmative.
Procedura de obținere a ajutorului financiar în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii a fost simplificată.
Actele pot fi depuse în cadrul Direcțiilor pentru protecția drepturilor copilului de sector.
Cererea privind acordarea ajutorului bănesc în cadrul Serviciului de sprijin pentru familiile cu copii se depune pe numele șefului Direcției pentru protecția copilului de sector.
Solicitantul va anexa la cerere următoarele acte:
- Copia buletinului de identitate;
- Copia certificatului de naștere al copilului/copiilor;
- Actele de stare civilă (căsătorie, divorț, deces);
- Certificatul de dizabilitate al copilului (după caz);
- Dispoziția privind plasarea copilului în serviciile de plasament familial (după caz);
- Certificatul care confirmă veniturile familiei sau dovada aflării la evidență în calitate de șomer;
- Contractul de locațiune, de comodat sau declarația proprietarului locuinței despre darea în folosință gratuită a spațiului locativ (după caz);
- Rechizitele bancare confirmate (după caz).
Vă puteți consulta cu specialiștii din cadrul Serviciului social de sprijin familial la următoarele numere de telefon:
* Direcția pentru protecția drepturilor copilului sec. Botanica str. Teilor 10, numărul de tel: (022) 76 35 86;
* Direcția pentru protecția drepturilor copilului sec. Buiucani str. Mihai Viteazu 2, numărul de tel:(022) 29 50 27;
* Direcția pentru protecția drepturilor copilului sec. Centru str. Bulgara 43, numărul de tel:(022) 54 65 15;
* Direcția pentru protecția drepturilor copilului sec. Ciocana str. Mircea cel Bătrân 16, numărul de tel: (022) 33 19 35;
* Direcția pentru protecția drepturilor copilului sec. Râșcani str. Serghei Lazo 27/1, numărul de tel: (022) 29 34 67;
Vă puteți consulta și la specialistul din cadrul Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului la numărul (022) 24 27 14.