Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante

Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante

Comisia de concurs a Preturii sectorului Rîșcani

     Anunță despre prelungirea termenului/limită de depunere a dosarelor de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în Secția urbanism și arhitectură, în conformitate cu prevederile pct.46 (b) din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”).
     Dosarele de înscriere/partricipare la concurs se pot depune personal/prin poștă/prin e-mail, în termen de 20 zile calendarictice, începând din data de 12.09.2022 și până în data de 02.10.2022, ora 17.00, inclusiv.
     Relații suplimentare se pot obține la sediul entității publice (str. Kiev, 3, bir. nr. 25, Serviciul resurse umane) sau la nr. de tel. (022) 444309, zilnic, între orele 8.00 – 17.00, pauză: 12.00 - 13.00.


Comisia de concurs
a Preturii sectorului Rîșcani