Pretura sectorului Rîșcani, în conlucrare cu Primarul General, Primăria municipiului Chișinău, consilieri ai Primarului...

Pretura sectorului Rîșcani, în conlucrare cu Primarul General, Primăria municipiului Chișinău, consilieri ai Primarului General au inspectat desfășurarea lucrărilor pe proiectele de amenajare, reabilitare, din sectorul Rîșcani, care sunt în lucru. 1. În cartierul Poşta Veche, unde anul trecut au fost amenajate alei pietonale şi un teren de fitness în Scuarul Răzeșilor din str. A. Lupan, urmează finalizarea lucrărilor de asfaltare a trotuarului, conectarea sistemului de ilum...inat, instalarea camerelor de supraveghere video, a mobilierului urban şi amenajarea spaţiului verde. 2. În locul stadionului abandonat de la intersecţia str. Doina şi Socoleni, va fi amenajat spațiul verde. 3. Trotuarele de pe str. Ceucari vor fi reabilitate pe ambele părţi, staţiile de aşteptare a transportului public şi spaţiul verde. În zonă vor fi instalate terenuri de joacă pentru copii. Proiectul este multianual, iar în acest an lucrările vor începe pe o parte a carosabilului. 4. Izvorul de la intersecția str. Socoleni şi Ceucari va fi reabilitat. Proiectul prevede amenajarea unui scuar în zona care este acum insalubră, amenajarea scării de acces către izvor şi instalarea sistemului de iluminat public. 5. Strada și trotuarele din str. Socoleni, perimetrul str. Ceucari - Calea Orheiului, vor fi anul acesta reparate. 6. Se lucrează în prezent şi la amenajarea benzii suplimentare de viraj la intersecția str. Calea Orheiului cu str. Studenților, în scopul fluidizării traficului rutier și neadmiterii staționării pe banda dreaptă de deplasare. Actualmente sunt montate bordurile, aplicat pavajul pe trotuar şi este pregătită banda suplimentară pentru asfaltare. 7. Este schimbată bordura în jurul spaţiului verde care delimitează benzile de circulaţie a transportului pe str. Calea Orheiului. Pe această stradă au fost schimbaţi pilonii de iluminat, a fost modernizat sistemul de iluminat şi instalat sistem de irigare. 8. În parcul Şipca, din str. N. Dimo, unde anul trecut au fost amenajate alei pietonale, un havuz, mobilier urban şi un teren de baschet, în acest an ne propunem să reabilităm zona din jurul Monumentului și cealaltă parte a parcului pe lângă blocurile de locuit. 9. Se lucrează la reabilitarea zonelor pietonale din Parcul Rîșcani, în perimetrul str. D. Rîşcanu - str. A. Saharov - str. Braniștii. Actualmente sunt pavate aleile pietonale din zona Autodromului şi amenajate locuri de parcare. Anterior a fost instalat sistemul de iluminat public şi curăţaţi copacii. De asemenea, şi de-a lungul parcului din str. Braniştii au fost amenajate mai multe locuri de parcare, în cadrul primei etape de modernizare a zonei verzi. Strada va fi reabilitată. 10. Trotuarele din str. Kiev sunt reparate. Acolo vor fi amenajate şi locuri de parcare. Trotuarele vor fi reabilitate pe ambele părţi. 11. Pe ultima sută de metri sunt şi lucrările de amenajare a trotuarelor din str. Gr. Vieru, ultima porţiune în perimetrul str. Romană – Albişoara. 12. Este reabilitat Monumentul din bd. Gr. Vieru. 13. Este reparată str. Alexandru cel Bun, în prezent tronsonul Ismail – Tighina. 14. Sunt în toi şi lucrările de reparaţie a str. Tighina, în prezent tronsonul Alexandru cel Bun – Ştefan cel Mare şi Sfânt. *** Инспектирование реализуемых проектов в секторе Рышкановка. Oтветственными чиновниками примэрии и претуры были осмотрены объекты в секторе Рышкановка, находящиеся на данный момент в работе. 1. В микрорайоне Старая Почта, где в прошлом году в сквере "Рэзешилор" на улице А. Лупан были обустроены пешеходные аллеи и фитнес-площадка, предстоит завершить работы по укладке тротуара, подключению системы освещения, установке камер видеонаблюдения и уличной мебели, а также благоустройству зеленой зоны. 2. Вместо заброшенного стадиона на пересечении улиц Дойна и Соколень будет обустроена зеленая зона. 3. На улице Чевкарь будут отремонтированы тротуары с обеих сторон, остановки общественного транспорта и зеленая зона. На территории будут установлены детские игровые площадки. Проект многолетний, и в этом году работы начнутся на одной стороне дороги. 4. Родник на пересечении улиц Соколень и Чевкарь будет реабилитирован. Проектом предусмотрены обустройство сквера и лестницы к роднику, а также установка системы уличного освещения. 5. В этом году будут отремонтированы улица и тротуары на улице Соколень, на отрезке от улицы Чевкарь до улицы Каля Орхеюлуй. 6. Ведутся работы по обустройству дополнительной поворотной полосы на пересечении улицы Каля Орхеюлуй с улицей Студенческой, с целью упорядочения дорожного движения и недопущения парковки на правой полосе. В настоящее время здесь устанавливаются бордюры, укладывается тротуарная плитка и готовится дополнительный слой для асфальтирования. 7. Сменён бордюр вокруг зеленой зоны, разграничивающей полосы движения на улице Каля Орхеюлуй. На этой улице заменены опоры освещения, модернизирована система освещения, установлена система полива. 8. В парке "Шипка" на улице Н. Димо, где в прошлом году были

Pretura sectorului Rîșcani, în conlucrare cu Primarul General, Primăria municipiului Chișinău, consilieri ai Primarului...
Pretura sectorului Rîșcani, în conlucrare cu Primarul General, Primăria municipiului Chișinău, consilieri ai Primarului General au inspectat desfășurarea lucrărilor pe proiectele de amenajare, reabilitare, din sectorul Rîșcani, care sunt în lucru. 1. În cartierul Poşta Veche, unde anul trecut au fost amenajate alei pietonale şi un teren de fitness în Scuarul Răzeșilor din str. A. Lupan, urmează finalizarea lucrărilor de asfaltare a trotuarului, conectarea sistemului de ilum...inat, instalarea camerelor de supraveghere video, a mobilierului urban şi amenajarea spaţiului verde. 2. În locul stadionului abandonat de la intersecţia str. Doina şi Socoleni, va fi amenajat spațiul verde. 3. Trotuarele de pe str. Ceucari vor fi reabilitate pe ambele părţi, staţiile de aşteptare a transportului public şi spaţiul verde. În zonă vor fi instalate terenuri de joacă pentru copii. Proiectul este multianual, iar în acest an lucrările vor începe pe o parte a carosabilului. 4. Izvorul de la intersecția str. Socoleni şi Ceucari va fi reabilitat. Proiectul prevede amenajarea unui scuar în zona care este acum insalubră, amenajarea scării de acces către izvor şi instalarea sistemului de iluminat public. 5. Strada și trotuarele din str. Socoleni, perimetrul str. Ceucari - Calea Orheiului, vor fi anul acesta reparate. 6. Se lucrează în prezent şi la amenajarea benzii suplimentare de viraj la intersecția str. Calea Orheiului cu str. Studenților, în scopul fluidizării traficului rutier și neadmiterii staționării pe banda dreaptă de deplasare. Actualmente sunt montate bordurile, aplicat pavajul pe trotuar şi este pregătită banda suplimentară pentru asfaltare. 7. Este schimbată bordura în jurul spaţiului verde care delimitează benzile de circulaţie a transportului pe str. Calea Orheiului. Pe această stradă au fost schimbaţi pilonii de iluminat, a fost modernizat sistemul de iluminat şi instalat sistem de irigare. 8. În parcul Şipca, din str. N. Dimo, unde anul trecut au fost amenajate alei pietonale, un havuz, mobilier urban şi un teren de baschet, în acest an ne propunem să reabilităm zona din jurul Monumentului și cealaltă parte a parcului pe lângă blocurile de locuit. 9. Se lucrează la reabilitarea zonelor pietonale din Parcul Rîșcani, în perimetrul str. D. Rîşcanu - str. A. Saharov - str. Braniștii. Actualmente sunt pavate aleile pietonale din zona Autodromului şi amenajate locuri de parcare. Anterior a fost instalat sistemul de iluminat public şi curăţaţi copacii. De asemenea, şi de-a lungul parcului din str. Braniştii au fost amenajate mai multe locuri de parcare, în cadrul primei etape de modernizare a zonei verzi. Strada va fi reabilitată. 10. Trotuarele din str. Kiev sunt reparate. Acolo vor fi amenajate şi locuri de parcare. Trotuarele vor fi reabilitate pe ambele părţi. 11. Pe ultima sută de metri sunt şi lucrările de amenajare a trotuarelor din str. Gr. Vieru, ultima porţiune în perimetrul str. Romană – Albişoara. 12. Este reabilitat Monumentul din bd. Gr. Vieru. 13. Este reparată str. Alexandru cel Bun, în prezent tronsonul Ismail – Tighina. 14. Sunt în toi şi lucrările de reparaţie a str. Tighina, în prezent tronsonul Alexandru cel Bun – Ştefan cel Mare şi Sfânt. *** Инспектирование реализуемых проектов в секторе Рышкановка. Oтветственными чиновниками примэрии и претуры были осмотрены объекты в секторе Рышкановка, находящиеся на данный момент в работе. 1. В микрорайоне Старая Почта, где в прошлом году в сквере "Рэзешилор" на улице А. Лупан были обустроены пешеходные аллеи и фитнес-площадка, предстоит завершить работы по укладке тротуара, подключению системы освещения, установке камер видеонаблюдения и уличной мебели, а также благоустройству зеленой зоны. 2. Вместо заброшенного стадиона на пересечении улиц Дойна и Соколень будет обустроена зеленая зона. 3. На улице Чевкарь будут отремонтированы тротуары с обеих сторон, остановки общественного транспорта и зеленая зона. На территории будут установлены детские игровые площадки. Проект многолетний, и в этом году работы начнутся на одной стороне дороги. 4. Родник на пересечении улиц Соколень и Чевкарь будет реабилитирован. Проектом предусмотрены обустройство сквера и лестницы к роднику, а также установка системы уличного освещения. 5. В этом году будут отремонтированы улица и тротуары на улице Соколень, на отрезке от улицы Чевкарь до улицы Каля Орхеюлуй. 6. Ведутся работы по обустройству дополнительной поворотной полосы на пересечении улицы Каля Орхеюлуй с улицей Студенческой, с целью упорядочения дорожного движения и недопущения парковки на правой полосе. В настоящее время здесь устанавливаются бордюры, укладывается тротуарная плитка и готовится дополнительный слой для асфальтирования. 7. Сменён бордюр вокруг зеленой зоны, разграничивающей полосы движения на улице Каля Орхеюлуй. На этой улице заменены опоры освещения, модернизирована система освещения, установлена система полива. 8. В парке "Шипка" на улице Н. Димо, где в прошлом году были обустроены пешеходные аллеи и фонтан, установлены уличная мебель и баскетбольная площадка, в этом году будут реабилитированы территория вокруг памятника и остальная часть парка возле дворов многоквартирных домов. 9. Ведется работа над реабилитацией пешеходных зон в парке "Рышкань", по периметру ул. Д. Рышкану - ул. А. Сахарова - ул. Браништий. В настоящее время в районе Автодрома уложена плитка на пешеходных аллеях и обустроены парковочные места. Ранее была установлена система уличного освещения и почищены деревья. Также в ходе первого этапа модернизации зеленой зоны вдоль парка со стороны улицы Браништий были обустроены парковочные места. 10. Ремонтируются тротуары на улице Киевской, с обеих сторон. Также здесь будут обустроены парковочные места. 11. Завершаются работы по обустройству тротуаров на улице Г. Виеру, последний участок: улица Романэ – улица Албишоара. 12. Ремонтируется памятник на бул. Г. Виеру. 13. Улица Александру чел Бун ремонтируется, сейчас в работе участок ул. Измаильская - ул. Тигина. 14. Полным ходом идет ремонт на улице Тигина, в настоящее время на участке ул. Александру чел Бун - бул. Штефан чел Маре ши Сфынт. Ion Ceban, Vlad Melnic, Pretura Sectorului Râșcani, Олег Суслов, @Mihail Furculiță, Dorin Ciurea