Secția agenți constatatori

Secția agenți constatatori

Secția agenți constatatori
Nr. d/o Funcția Numele, prenumele Nr. bir. Nr. telefon
1. Șef  interimar secție Guivan Vitali 5

022-441310

2. Specialist superior 5
3. Specialist superior 6
4. Specialist superior 5
5 Specialist superior 5

Fișiere