Serviciul audiență și secretariat

Serviciul audiență și secretariat

Serviciul audiență și secretariat
Nr. d/o Funcția Numele, prenumele Nr. bir. Nr. telefon
1. Șef  serviciu Natalia Buliga 21 022-441068
2. Specialist principal Oxana Copețchii 2 022-441068
3. Specialist principal funcție vacantă 34 022-441098
4. Specialist superior funcție temporar vacantă

 

Fișiere