Secţia cultură, tineret şi sport

Secţia cultură, tineret şi sport

Secţia cultură, tineret şi sport
Nr. d/o Funcția  Numele, prenumele Nr. bir Nr. telefon
1. Șef secție Sergiu Anisei 26 022-495013
2. Specialist principal Svetlana Balacci 27 022-495013
3. Specialist principal Vadim Sainsus 5 022-441310
4. Specialist superior funcție vacantă 27 022-495013Fișiere