Secţia locativ-comunală

Secţia locativ-comunală

Secţia locativ-comunală
Nr. d/o Funcția Numele, prenumele Nr. bir. nr. telefon
1. Șef secție  Ciurea Dorin 10 022-442056
2. Specialist principal 7 022-443589
3. Specialist principal 9 022-440253
4. Specialist principal 7 022-443589
5. Specialist principal 9 022-440253
6. Specialist superior

 

 

Fișiere