Secția urbanism și arhitectură

Secția urbanism și arhitectură

Secția urbanism și arhitectură
Nr. d/o Funcția Numele, prenumele Nr. bir. Nr. telefon
1. Șef secție  4 022-442132
2. Specialist principal 6 022-442132
3. Specialist principal 6 022-442132 
4. Specialist superior 4 022-442132

Fișiere