Secția urbanism și arhitectură

Secția urbanism și arhitectură

Secția urbanism și arhitectură
Nr. d/o Funcția Numele, prenumele Nr. bir. Nr. telefon
1. Șef secție  Tudor Ralea 4 022-442132
2. Specialist principal Eugeniu Camburian 4 022-442132
3. Specialist principal Funcție  vacantă    
4. Specialist superior Irina Provinskaia 6 022-442132

Fișiere