Târgul locurilor de muncă În scopul asigurării pieței muncii cu specialiști în domeniul agroindustrial (agronomie,...

Târgul locurilor de muncă În scopul asigurării pieței muncii cu specialiști în domeniul agroindustrial (agronomie, zootehnie, horticultură, economie, medicină veterinară, electrificare, inginerie agrară, cadastru, hidroameliorație etc.) și oferirea oportunității de angajare în câmpul muncii a absolvenților Universității Agrare de Stat din Moldova, la inițiativa Universității, sub egida Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, se organizează Târgul locurilor de... muncă. Evenimentul se va desfășura pe data de 25 mai, 2022, ora 10:00, în incinta Universității Agrare de Stat din Moldova, blocul facultății de Economie (hol), str. Mircești, 42, mun. Chișinău. Angajatorii, care dispun de oferte de munca și doresc să participe la Târgul menționat, pot contacta direct Serviciul cercetare, învățământ și consultanță în agricultură din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, pentru a anunța disponibilitatea de participare la eveniment, până la data de 18 mai, 2022. Datele de contact ale responsabilului din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare: tel.: 022-204556, e-mail: cristina.rusnac@maia.gov.md; Datele de contact ale responsabilului din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova: tel.: 069909798, e-mail: e.scripnic@uasm.md. Ion Ceban, Vlad Melnic, Pretura Sectorului Râșcani, Олег Суслов,

Târgul locurilor de muncă În scopul asigurării pieței muncii cu specialiști în domeniul agroindustrial (agronomie, zootehnie, horticultură, economie, medicină veterinară, electrificare, inginerie agrară, cadastru, hidroameliorație etc.) și oferirea oportunității de angajare în câmpul muncii a absolvenților Universității Agrare de Stat din Moldova, la inițiativa Universității, sub egida Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, se organizează Târgul locurilor de... muncă. Evenimentul se va desfășura pe data de 25 mai, 2022, ora 10:00, în incinta Universității Agrare de Stat din Moldova, blocul facultății de Economie (hol), str. Mircești, 42, mun. Chișinău. Angajatorii, care dispun de oferte de munca și doresc să participe la Târgul menționat, pot contacta direct Serviciul cercetare, învățământ și consultanță în agricultură din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, pentru a anunța disponibilitatea de participare la eveniment, până la data de 18 mai, 2022. Datele de contact ale responsabilului din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare: tel.: 022-204556, e-mail: cristina.rusnac@maia.gov.md; Datele de contact ale responsabilului din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova: tel.: 069909798, e-mail: e.scripnic@uasm.md. Ion Ceban, Vlad Melnic, Pretura Sectorului Râșcani, Олег Суслов,